Mobil ve škole

Byli byste pro to, aby i u nás došlo k zákazu používání mobilních telefonů a dalších komunikačních zařízení na školách, které navštěvují žáci do patnácti let? Proč ano, proč ne?


Ano, zajisté, a neomezovala bych to věkem patnácti let. Zakázala bych to i středoškolákům. Na školách, kde používání mobilů a dalších podobných zařízení zakázali, se výrazně zlepšilo klima ve třídách, protože spolu děti prostě začaly mluvit, ubyla šikana a zejména kyberšikana. Četla jsem o studiích, které prokázaly, že stačí, aby dva studenti ve třídě měli na lavici položený mobil, a snižuje to schopnost soustředění celé třídy.


Veronika Válková, Gymnázium Na Pražačce, Praha


 


Ne. Proč ne je v podstatě jednoduché. Je to, jako bychom usilovně lpěli na osvětlení petrolejkou a odmítali elektřinu. Telefony a jiná komunikační zařízení patří k současnosti a hlavně k budoucnosti. Děti je budou využívat nejen v osobním životě, ale i v profesi, proto vidím jako velmi kontraproduktivní jim je zakazovat. Jistě, tato média jsou dobrý sluha, ale zlý pán, mohou vznikat závislosti, ale existuje možnost korigovat jejich používání, vysvětlovat možnosti zneužití a učit je techniku smysluplně využívat. K tomu rozhodně nedospějeme plošným striktním zákazem. A navíc všichni dobře víme, že zakázané ovoce nejlépe chutná.


Jitka Neradová, Gymnázium T. Manna, Praha


Placená zóna

Jan Nejedlý