Na každém dítěti záleží

Školy dnes hledají cesty, jak naplnit očekávání rodičů, zvládnout rozmanitý třídní kolektiv a zároveň co nejlépe děti připravit na rychle se měnící požadavky současného světa. Nároky na pedagogy se zvyšují i kvůli realizaci společného vzdělávání. Potřebují umět reagovat na individuální vzdělávací potřeby dětí a zároveň vnímat mantinely dané současným školským systémem. O možnostech profesního rozvoje pedagogů nebo o významu kvalitní spolupráce rodiny a školy jsme si povídali s pedagogem, lektorem a koučem Danielem Janatou.


Jak funguje spolupráce mezi učiteli? Není to trochu zrcadlo, taková druhá strana mince?


Samozřejmě. Je otázkou, na čem učitelé spolupracují. Pokud společně plánují a řeší výuku, jsou si párovými učiteli nebo si vzájemně pomáhají v pedagogickém růstu, tak jde o spolupráci, která dává smysl a posiluje každého z nich. Pedagogové mohou ale také spolupracovat proti nějakému dítěti nebo rodiči. Jako hodnotnější určitě vnímám, když se spolupracuje „pro něco“. Jako pedagogové bychom se měli podporovat v neustálém zlepšování své práce.   


 


Placená zóna

Kateřina Lánská