Učte se šachy ve škole

Královská hra prospívá lidské mysli v mnoha směrech. Posiluje dovednosti potřebné při řešení problémů, zvyšuje jazykové, matematické, paměťové schopnosti, pěstuje kritické a kreativní myšlení. Hře šachu se lidé mohou učit různými metodami, jednou z nich je internetová aplikace LearningChess. Šachový svaz ČR poskytl v loňském školním roce zdarma licence této aplikace pro 1075 jednotlivců ve 44 školách a licence pro 922 jednotlivců ve 38 oddílech. Program umožňuje vyučujícím, trenérům i učitelům sledovat pokrok svých svěřenců a flexibilně reagovat na jejich potřeby. A jaká je metoda výuky? Na rozdíl od zastaralých internetových systémů je rozsah tréninku v programu LearningChess širší než obvyklá otázka: „Jaký tah byste nyní zahráli?“. Vše je prezentováno humorným a hravým způsobem. Krátká vysvětlení a otázky pomáhají k pochopení základů teorie a šachové taktiky. Materiál je podpořen ilustracemi a animacemi. U každého problému je k dispozici několik nápověd. Pokud i přesto nemůžete přijít na správné řešení, máte možnost si správnou odpověď vyžádat. Bližší informace, jak se zdarma zapojit do systému LearningChess, získáte na adrese sekretariat@chess.cz.


Královská hra prospívá lidské mysli v mnoha směrech. Posiluje dovednosti potřebné při řešení problémů, zvyšuje jazykové, matematické, paměťové schopnosti, pěstuje  kritické a kreativní myšlení.  Hře šachu se lidé mohou učit různými metodami, jednou z nich je internetová aplikace LearningChess. Šachový svaz ČR poskytl v loňském školním roce zdarma licence této aplikace pro 1075 jednotlivců ve 44 školách a licence pro 922 jednotlivců ve 38 oddílech. Program umožňuje vyučujícím, trenérům i učitelům sledovat pokrok svých svěřenců a flexibilně reagovat na jejich potřeby. A jaká je metoda výuky? Na rozdíl od zastaralých internetových systémů je rozsah tréninku v programu LearningChess širší než obvyklá otázka: „Jaký tah byste nyní zahráli?“. Vše je prezentováno humorným a hravým způsobem. Krátká vysvětlení a otázky pomáhají k pochopení základů teorie a šachové taktiky. Materiál je podpořen ilustracemi a animacemi. U každého problému je k dispozici několik nápověd. Pokud i přesto nemůžete přijít na správné řešení, máte možnost si správnou odpověď vyžádat. Bližší informace, jak se zdarma zapojit do systému LearningChess, získáte na adrese sekretariat@chess.cz.


 Královská hra prospívá lidské mysli v mnoha směrech. Posiluje dovednosti potřebné při řešení problémů, zvyšuje jazykové, matematické, paměťové schopnosti, pěstuje  kritické a kreativní myšlení.  Hře šachu se lidé mohou učit různými metodami, jednou z nich je internetová aplikace LearningChessŠachový svaz ČR poskytl v loňském školním roce zdarma licence této aplikace pro 1075 jednotlivců ve 44 školách a licence pro 922 jednotlivců ve 38 oddílech. Program umožňuje vyučujícím, trenérům i učitelům sledovat pokrok svých svěřenců a flexibilně reagovat na jejich potřeby. A jaká je metoda výuky? Na rozdíl od zastaralých internetových systémů je rozsah tréninku v programu LearningChess širší než obvyklá otázka: „Jaký tah byste nyní zahráli?“. Vše je prezentováno humorným a hravým způsobem. Krátká vysvětlení a otázky pomáhají k pochopení základů teorie a šachové taktiky. Materiál je podpořen ilustracemi a animacemi. U každého problému je k dispozici několik nápověd. Pokud i přesto nemůžete přijít na správné řešení, máte možnost si správnou odpověď vyžádat. Bližší informace, jak se zdarma zapojit do systému LearningChess, získáte na adrese sekretariat@chess.cz.


 


Jan Nejedlý