Učitelkou na britské škole

Autorka vystudovala americkou highschool, absolvovala pedagogickou fakultu ve Velké Británii a nyní učí na mezinárodní britské škole v Praze. Požádali jsme ji o reflexe i srovnání českého a britského školství.

Už v dětství jsem se zamilovala do angličtiny. Během studia na střední škole jsem se rozhodla vycestovat na rok za „velkou louži“ a rozmluvit se na americké high school. Během univerzitních studií jsem strávila rok v Anglii a po promoci cestovala po světě a vyučovala angličtinu. 

Vzdělávání dětí i dospělých mě naplňovalo, a proto jsem se rozhodla rozšířit si kvalifikaci. Nejvhodnější pro mě bylo studium pedagogické fakulty v Británii, které trvá pouze rok, a to v případě, že uchazeč je již držitelem alespoň bakalářského diplomu. V opačném případě trvá studium čtyři roky. Na jeho konci získá student bakalářský diplom a je oprávněn vyučovat ve Velké Británii na primary schools (základních školách). 

Peďák v Británii

Roční program zahrnoval teoretickou část, která se vyučovala na univerzitě, a praktickou část, jež znamenala praxi v různých školách. Ať už studujete roční, nebo čtyřletý program, po úspěšném ukončení následuje ještě roční praxe na jedné ze škol. Během tohoto zkušebního roku je učitel tzv. NQT (Newly qualified Teacher) – nově kvalifikovaný učitel. Jeho výuka probíhá pod dozorem mentora, který chodí na hospitace. 

S nově kvalifikovaným učitelem má mentor pravidelné schůzky. Na základě mentorova závěrečného hodnocení se člověk stane či nestane plně kvalifikovaným učitelem. Z mého pohledu se ve Velké Británii dbá především na praktickou část vzdělávání budoucích učitelů, alfou a omegou jsou zkušenosti získané ve třídě mezi žáky.


Britská škola v Česku

Jako absolventka britské pedagogické fakulty jsem po návratu do Čech zvažovala možnosti profesního uplatnění. V České republice sídlí kvalitní britské školy – v Olomouci, Brně a především v Praze jich funguje několik. Po zaslání životopisu do jedné z britských škol v Praze jsem byla pozvána na pohovor, po němž následovala ukázková hodina na téma Tři malá prasátka, kde měli žáci rozvíjet anglickou slovní zásobu. Poslední podmínkou přijetí na pozici class teacher (třídní učitel) bylo zúčastnit se tzv. induction day, zaučovacího dne, který jsem strávila ve třídě s dětmi, jejich učitelkou a asistentkou. Vše proběhlo v pořádku a na konci srpna jsem se sama postavila před šestnáct žáčků a jejich rodiče, abych je přivítala v mezinárodní škole. 


Placená zóna