Jaké knihy se dětem líbí?

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlásily u příležitosti mezinárodního dne dětské knihy výsledky 26. ročníku literární ankety o nejoblíbenější dětskou knihu SUK – Čteme všichni. U nás jde o nejstarší anketu svého druhu, jejíž tradice sahá až do roku 1993.

Téměř dva tisíce dětí a knihovníků hodnotilo knižní produkci roku 2018 v žánru literatury pro děti a mládež. Hlasovalo se ve čtyřech kategoriích. Cenu dětí a Cenu knihovníků mohla získat jakákoli kniha vydaná v České republice za předchozí kalendářní rok. Cena Noci s Andersenem se uděluje knize, která získala nejvyšší počet hlasů dětí nocujících v knihovnách v rámci Noci s Andersenem. Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství je udělována na základě rozhodnutí nejméně pětičlenné poroty učitelů českého jazyka, případně společenskovědních předmětů. Cena se uděluje maximálně pěti titulům bez určení pořadí.

         Nejoblíbenější dětskou knihou se stala próza Viktor a záhadná teta Bobina autorské dvojice Jurková-Vlčková. Příběh vypráví o devítiletém Viktorovi, který kvůli sérii průšvihů dostane trojku z chování, a tak se jeho převýchovy na celé léto ujme svérázná teta žijící ve starém tajemném domě. Mezi další oblíbené dětské knihy se kromě prvních třech titulů dostaly ještě kupř. publikace Pražský hrad Lenky Procházkové, Vznik ČSR od Veroniky Válkové, Malý Mikuláš Reného Goscinnyho či komiksový úvod do psychologie od autorského dua Klein a Oppenheimer. 


Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola nebo v online archivu.