Máte u vás žákovský parlament?

Ve škole stráví většina lidí západní společnosti minimálně devět nebo spíše více let svého života. Škola je prostředí, které na děti každodenně působí, ovlivňuje jejich sebedůvěru, aktivitu a zájem o okolí. Je tedy přirozené, že se děti chtějí na tomto společném prostředí podílet, dávat podněty k jeho rozvoji a aktivně ho ovlivňovat. Proto už na 2300 základních a středních školách v České republice funguje žákovský parlament.

Politika, nebo občanská gramotnost? 

Žákovský parlament tvoří skupina volených žáků jedné školy (z každé třídy ideálně dva zástupci), kteří od svých spolužáků i od učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách pak řeší, jakým způsobem tyto nápady realizovat. 

Nejčastěji se parlament věnuje proměně fyzického prostředí školy a jejího okolí (vyzdobení chodeb, pořízení šatních skříněk, zrcadel na toalety), zlepšuje atmosféru ve škole pořádáním celoškolních akcí a soutěží, rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav) a podporuje charitu (spolupracuje s domovy pro seniory nebo dětskými domovy, psími útulky).

Hlavním smyslem tohoto vzdělávacího projektu je naučit děti přijímat odpovědnost za sebe a své okolí, vzbudit v nich chuť a odvahu se o něj starat, pomáhá jim rozvíjet komunikační dovednosti a kritické myšlení a dávat jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.


Parlament v Chanově  

Organizace Centrum pro demokratické učení (CEDU) již deset let pomáhá a metodicky vede učitele při zakládání žákovských parlamentů. Se svou sítí konzultačních center, tedy škol, které mají parlament už několik let, nabízejí podporu školám po celé republice. 

Placená zóna