Znáte lapbook?

Jednou z možností, jak s dětmi udělat zajímavý přehled učiva, který by jim byl při opakování k dispozici, je vytvoření lapbooku. Jde o interaktivní 3D knihu nebo sešit, který zaplňují samy děti. Vytvářejí si tak ucelený soubor informací, zajímavostí a aktivit na dané téma.

Se svou třídou využívám lapbook na probírané učivo. Děti to velmi baví a kdykoli můžeme do lapbooku ve škole i doma něco dodat v průběhu roku či dokonce v jiných ročnících. 

Desky s dětmi tvořím z tvrdého papíru, následně k okrajům připevníme další čtvrtky A4. Vždy to působí jako malá složka, ale jakmile ji děti rozloží, je z toho obrovský soubor opravdu dobrých materiálů. Přijde mi to jako encyklopedie plná vědomostí. Uvnitř je řada informací i aktivit (puzzle, domino). 

Hlavním cílem lapbooku je průběh výroby, protože se při tom děti stále učí. Následně je to pro ně i nápověda a domácí příprava do školy. Je to vlastně jejich pomocný materiál k danému učivu. S dětmi tomu říkáme pomocníček. V první třídě jsme vyráběli pomocníček na lidské tělo a čas. A velmi mě potěšilo, že některé děti je mají doma dodnes a stále si s nimi hrají a učí se z nich. Dokonce jeden chlapeček z lapbooku učí i svého mladšího bráchu. 

Ve druhé třídě mám pro děti připravený lapbook na násobilku. A v dalších ročnících se bude hodit i do hodin českého a anglického jazyka. Na češtinu mám vyjmenovaná slova, slovní druhy a pomocníček na gramatiku. Lapbook se dá vyrábět i na druhém stupni, např. v literatuře nebo v dějepisu. Výborný lapbook může být i v hudební výchově, ať už o skladatelích či notách.

Do budoucna bych si lapbook chtěla vytvořit i do hodin vlastivědy a přírodovědy. V hlavě už mám mnoho témat, která by se mohla zrealizovat. Např. vesmír, voda, živá příroda, pravěk, 1.světová válka… Lapbook vřele doporučuji všem učitelům.