Má smysl občanská výchova?

Je občanská výchova (a její různě pojmenované klony) tím nejdůležitějším, anebo nejzbytečnějším předmětem na škole – soudě podle toho, že je to předmět, který nejčastěji odpadá a z kterého se obvykle nepropadá ani nedoučuje.

Občanská výchova je nejdůležitější z výchov. Tedy v konkurenci předmětů jako je výtvarka, tělocvik apod. Ani z nich se nepropadá ani nedoučuje. Srovnávat její důležitost třeba s matematikou nebo češtinou je holý nesmysl. Tím nechci bagatelizovat vštěpování etických zásad dětem. Pokud by se ale mělo redukovat na tento jediný předmět, bylo by něco špatně, musí prostupovat celým procesem výuky – a nejen výuky.

Michal Černý, ZŠ Praha-Klánovice


Občanská výchova je jeden z nejdůležitějších předmětů. Na základních školách ho bohužel často učí neaprobovaní učitelé. Vedení škol totiž zapomíná, že to je „výchova“. Ta nemůže být učena pouze formou frontální výuky, ale formami, které podněcují prožitek a pochopení. Na Wikipedii je např. následující definice občanství: „Občanství je časově relativně trvalý, místně neomezený právní svazek fyzické osoby a daného státu.“ Je však obrovský rozdíl mezi tím, jestli si žák do sešitu zapíše tuto poučku, a tím, že niterně pocítí, jak je pyšný na to, že žije právě v této zemi, kde se ctí lidská práva. Uvědomění si toho, že jsme to my, kdo stát tvoříme, a že jsme to my, kdo musíme o stát pečovat, vám neodborník nezprostředkuje. Ještě poznámka k výuce společenských věd na gymnáziích. Týdenní dotace je jedna hodina týdně, občas dvě. Hodin literatury je v průběhu studia nepoměrně více. Opravdu si společnost myslí, že je obsah Švandy dudáka důležitější než finanční gramotnost?

Irena Eibenová, Gymnázium Hladnov Ostrava

Placená zóna

Jan Nejedlý