Matematika se Speedmatem

Speedmat vznikl v roce 1998 jako počítačový program pro procvičování základního učiva matematiky a jednoduchých početních operací v časovém limitu. Po dvaceti letech vývoje zůstává podstata stejná, tj. spočítat v časovém limitu správně co nejvíce příkladů a na závěr se pobavit či poučit u vtipného hodnocení.


Vše probíhá na počítačích ve škole. Žáci mohou procvičovat učivo, ale nejvíc atraktivní je část testovací – soutěž o originální diplomy a speciální batohy. Testovaný žák uloží svůj výsledek do tabulky rekordů na internetu. Sadu pěti diplomů získává každá škola, počet dalších cen není omezen, záleží na šikovnosti a motivaci žáků. 


Obsahem 24 testů je učivo ZŠ pro žáky od 8 do 16 let. Učivo je v české i slovenské verzi, takže uživatel vidí výkony žáků „od Šumavy k Tatrám“. Testovací program je zdarma ke stažení, pro školy se zpoplatňuje jen soutěž o ceny. Výhodou je, že na rozdíl od různých olympiád nemusí učitelé se žáky nikam cestovat. Více informací na www.speedmath.eu.

Jan Nejedlý