Pracovní listy Portálu ke stažení

E-shop nakladatelství Portál nabízí učitelům a dalším uživatelům praktickou službu. U vybraných knih a pracovních sešitů si mohou zájemci zdarma stáhnout pracovní listy pro rozvoj grafomotoriky, kreslení, výslovnosti, čtení, počítání atp. Na adrese e-shopu (http://obchod.portal.cz) stačí u vybraného titulu rozkliknout záložku Další informace a ukáže se seznam materiálů ke stažení.


Jen namátkou jde např. o tyto tituly: Když dětem nejde čtení, Anglicko-české doplňovačky, Dopravní výchova, Logopedická cvičení, Po stopách Karla IV., Rozvoj myšlení a řeči, Motivační tříminutovky a další inspirující pracovní materiály pro předškoláky i žáky prvního stupně. 


Kromě toho nabízí Portál ještě téměř stovku Pracovních listů ke stažení, jak se nazývá ikonka, kterou najdete na e-shopu, pokud zarolujete zcela dolů na pravé straně. Pracovní listy se hodí mimo jiné při výuce cizinců či pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jan Nejedlý