Trénujte čtení s Včelkou

Výukové aplikace se mohou stát vhodným doplněním hodin, při nichž žáci rozvíjejí čtenářské dovednosti. A to zvlášť v dnešní době, kdy děti obecně málo čtou a ve školách přibývá žáků s poruchami učení i cizinců.

Čtenářské dovednosti dětí se podle průzkumů bohužel neustále zhoršují. Je čím dál tím obtížnější udržet pozornost a zájem žáků ve třídě. Zároveň také roste počet dětí, které potřebují individuální přístup, jako jsou žáci s diagnózou SPU či s odlišným mateřským jazykem. V prostředí inkluzivního školství je však plnění tohoto zadání velmi obtížné, a to vzhledem k obrovské variabilitě potřeb a možností jednotlivých dětí. Využití on-line aplikací pomáhá tento problém řešit.

Aplikace Včelka, která je vhodná pro počítače i tablety, se zaměřuje na rozvoj techniky čtení, porozumění čtenému textu, počáteční psaní i na podporu fonologických dovedností. Ve své podstatě funguje jako individuální trenér čtení pro každého žáka. Aplikace dokáže sama diagnostikovat problémové oblasti a navrhnout cvičení ušitá na míru konkrétnímu jednotlivci. Tato cvičení pak nadále adaptivně přizpůsobuje podle žákova pokroku. Výhodou je možnost propojení dohledu nad tímto pokrokem. Dojde tak v případě potřeby k unikátnímu propojení žákova výkonu ve škole, doma i na specializovaném pracovišti, pokud ho žák navštěvuje.

Placená zóna