Psychologická a pedagogická diagnostika v činnosti učitele

Současné naplňování vzdělávacích cílů v českém školském systému klade značný důraz na individualizaci přístupů k žákům. Ta není možná bez hlubokého porozumění jedinečnosti dítěte, jeho dosavadním vzdělávacím výsledkům,předpokladům, vkladům do jeho dosavadního rozvoje, vývojové úrovni, osobnostní struktuře, zájmům, specifickým potřebám, rodinné konstelaci. Podmínkou individualizace je správná psychologická a pedagogická diagnostika dítěte.Fakt, že se psychologických testů zmocnila statistika, vedl k tomu, že se zpravidla hledají statisticky relevantní indikátory, které však vůbec nemusejí být psychologicky použitelné.

Placená zóna

PhDr. Václav Mertin, PhDr. Eva BidlovVáclav Bunda