Sametová Zatlanka

Není mnoho lidí, kteří by snad neznali satirickou scénku Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, v níž oba známí herci předvídají, jaké budou jednou ne-znalosti studentů o 17. listopadu 1989. Takto jsme u nás na škole dopadnout nechtěli.

V letošním roce si připomínáme třicet let od událostí, které navrátily do naší země svobodu a demokracii. Na našem gymnáziu klademe na výuku moderních dějin velký důraz a jsou pro nás těžištěm školního vzdělávacího programu. I proto jsme se rozhodli věnovat připomenutí listopadových událostí celý jeden tematický den. A co bylo jeho obsahem a náplní? 


Setkání s disidenty

Oslavu 17. listopadu jsme se rozhodli uspořádat v lehkém předstihu před sérií připomínek, která proběhne celou republikou v průběhu listopadu. Chtěli jsme, aby měli studenti náskok, nebyli ještě oslavami přesyceni a také jsme chtěli získat atraktivní hosty na besedy. Bylo nám jasné, že kolem oficiálních oslav budou mít dost plný diář. 

     Právě besedy s osobnostmi vytvořily páteř školního programu. Je naším dlouhodobým cílem nabízet studentům setkání s osobnostmi, které jsou morálními vzory a nositeli pozitivních hodnot. Do školy tak zavítali např. disidenti Stanislav Devátý, Petruška Šustrová či Dana Němcová. Aby byl program pestrý, snažili jsme se pokrýt i některá dílčí témata, která dokreslovala život v komunistické totalitě. O životě církve a věřících lidí přišel promluvit evangelický farář Zdeněk Bárta, o centrálně-plánované ekonomice prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, který byl v 90. letech ministrem obchodu a průmyslu a podílel se na ekonomické transformaci. 

Stranou jsme nenechali ani vzpomínku na revoluční události na naší škole, na které přišli zavzpomínat jak vůdci učitelského stávkového výboru, tak předseda studentského stávkového výboru na naší škole a dnes televizní moderátor Jakub Železný. Významnou roli studentů v kontextu celé sametové revoluce současným studentům osvětlil i Šimon Pánek, dnes ředitel organizace Člověk v tísni, tehdy jeden ze čtyř klíčových studentských vůdců. Besedy doplnili ještě historici z Ústavu pro studium totalitních režimů či Ústavu soudobých dějin FF UK v Praze, kteří nabídli studentům např. pohled na konec komunistického režimu v SSSR a východním bloku jako celku. 

Placená zóna

Radek Aubrecht