Autismus na tři doby

Martin Selner pracuje jako asistent dětí s poruchou autistického spektra. O své práci začal psát blog nazvaný Autismus & Chardonnay, který se před dvěma lety dočkal knižní podoby a příznivého ohlasu.


I proto vyšlo nyní druhé pokračování, kde si lze opět vychutnat autorův chandlerovsky ironický styl psaní, s nímž přistupuje k vážnému tématu. A tak jeho knihu můžeme číst třemi způsoby. Jako humoristické dílo, neboť logika autistů má často blízko ke klaunské logice. Viz repliky: „Ahoj, paní.“ „Když někam přijdeme, neříkáme ahoj, ale dobrý...“ „Dobrý ahoj, paní.“ Nebo: „A to se všechny vlaky jmenujou po nějakým skladateli?“ „Myslím, že Pendolino nic nesložil.“  


Druhou možností, jak knihu číst, je pojmout ji jako hluboký vhled do světa autistů. Dvě útlé Selnerovy brožurky pro to udělaly mnohem víc než celá inkluzivní vyhláška. Doporučujeme je tedy jako četbu pro pedagogy, asistenty a vůbec pro všechny. A to je vlastní ten třetí způsob. Číst ji jako zprávu o našem světě, který se zrcadlí v jinakosti těch druhých. 

Jan Nejedlý