Debrujár si ví vždycky rady

Možná si říkáte, kdo to vlastně jsou ti debrujáři? Ale možná jste se s nimi už někdy setkali, což by za sedmadvacet let jejich působení v České republice nebylo nic nečekaného…

Debrujáři jsou malé i velké děti ve věku šest až šestnáct let z různých koutů naší země, které rády zkoumají fyzikální, chemické i přírodovědné záhady, dělají pokusy a pod vedením učitelů či vedoucích kroužků se dozvídají spoustu nových informací, které si ověřují taktéž prakticky. Pravidelně se setkávají i s debrujáry ze zahraničí.

Označení debrujár je francouzského původu. Vzniklo ze slov „débrouillards“ (šikovný) a „se débrouiller“ (objevovat, umět si poradit). Český překlad názvu „šikulka“ se neosvědčil.

Asociace malých debrujárů je členem České rady dětí a mládeže a zahraniční organizace Milset. Kromě ministerstva školství je podporována i mnoha obcemi. A jak se dařilo malým debrujárům v uplynulém roce?

Placená zóna