Lidé s autismem budou mít konferenci

První autistická konference, avizovaná na 20. dubna v pražském Škodově paláci, vznikla na základě přání aktivních lidí s autismem, kteří vnímají, že oblast autismu je stále prezentována bez nich.


Na přípravě této jedinečné akce se podílí 90 % lidí s autismem. Samotná konference bude mít čtyři odborné části. V bloku o školství budou autisté promlouvat k budoucím učitelům o inkluzi i o svých zkušenostech se šikanou. V dalším bloku se bude přednášet o tom, jak lidem s autismem pomoci začlenit se do pracovního kolektivu. 


Každá firma potřebuje svého autistu – to je název jedné z prezentací. Právnický blok přinese shrnutí Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, taktéž se bude hovořit o bydlení a jiných sociálních službách. Ve zdravotnickém bloku přednášek budou lidé z tzv. ztracené generace mluvit o tom, co jim přinesla diagnostika autismu až v dospělosti. Vzhledem k virové karanténě se konference pravděpodobně uskuteční v náhradním termínu. Přesto organizátoři prosí o registraci. V případě nevyhovujícího náhradního termínu bude možné požádat o vrácení konferenčního poplatku. Sledujte web www.autistickakonference.cz

Jan Nejedlý