Online archiv

Vydání: 1/2019

Nechte nás sakra dobře učit!

Jiří Lacman, 1/2019
Vyhrožování, snížení úvazku, psychický nátlak i vyhazovy. Tomu všemu čelí v českých školách řada pedagogů, kteří se snaží využívat ve výuce nové inovativní metody v souladu s moderními didaktickými trendy. Konzervativní prostředí českých škol, založené na tradiční a autoritářské výuce, klade některým učitelům zkoušejícím nové metody řadu překážek.

Jsem jako zábradlí nad propastí

Jan Nejedlý, 1/2019
Boromejka Angelika Pintířová, jež vešla ve známost coby ošetřovatelka Václava Havla v závěru jeho života, se vymyká ustálené představě o řádové sestře – jezdí na koloběžce, hraje fotbal, fandí hokeji, pije pivo, má Facebook i řadu videí na YouTube. Kromě toho je ještě zdravotní sestrou, učitelkou dramatické výchovy, rozhlasovou moderátorkou i vychovatelkou „zpustlé“ mládeže ve výchovném ústavu.

Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství

1/2019
Pedagogická komora ústy svého prezidenta Radka Sárköziho formulovala sedmero bodů týkajících se školství, které formou otevřeného dopisu adresovala vládě, poslancům a senátorům České republiky. Výzvu, která u nás vychází redakčně zkrácena, lze podpořit na webu www.pedagogicka-komora.cz.

Matematika, na kterou se žáci těší

Jan Nejedlý, 1/2019
Projekt Speedmat vznikl jako počítačový program pro procvičování základního učiva matematiky. Po dvaceti letech vývoje zůstává podstata stejná – spočítat v časovém limitu správně co nejvíce příkladů a na závěr se pobavit i poučit u vtipného hodnocení. Nejvíce atraktivní je část testovací, kde se soutěží o originální diplomy a speciální žlutá trička. Po testu žák uloží svůj výsledek do tabulky rekordů na internetu. Sadu pěti diplomů získává každá škola, zisk dalších bonusových diplomů záleží na šikovnosti žáků. Obsahem testů je učivo ZŠ pro žáky od 8 do 16 let. Učivo je v české i slovenské verzi, takže uživatel vidí výkony dětí doslova od Šumavy k Tatrám. Testovací program najdete zdarma ke stažení, zpoplatněná je pro školy soutěž o ceny. Velkou výhodou je, že na rozdíl od různých olympiád nemusí učitelé s žáky nikam cestovat. Žák může trénovat i doma, ale do soutěže se může zapsat jen ve škole pod dohledem pedagoga. Více informací na www.speedmath.eu.

Dopisy přes železnou oponu

Jan Nejedlý, 1/2019
Téměř každý člověk žijící v České republice má mezi svými příbuznými či blízkými někoho, kdo emigroval. Někoho, s kým se v období komunistického Československa neviděl dlouhé roky, možná dokonce už nikdy. Mohli si posílat pouze dopisy – dopisy psané přes železnou oponu. A právě ty teď hledají dramaturgové projektu Příběhy bezpráví. Jak říká jedna z organizátorek Veronika Stehlíková: „Letos si budeme připomínat 30. výročí sametové revoluce a opětovného otevření našich hranic. Chceme proto pro mladé lidi, kteří se již narodili do svobody, vytvořit film založený právě na korespondenci posílané z obou stran železné opony. Přiblížíme jim tak odloučení, které onomu otevření hranic mnohdy předcházelo. Moc vás proto prosíme, pokud nějaké takové dopisy máte, případně také fotografie, deníky, výstřižky či pohlednice patřící autorům těchto dopisů, podělte se o ně s námi. Případně předejte tuto výzvu těm, kteří by podobné materiály mohli mít.“ Příspěvky laskavě posílejte na adresu: veronika.stehlikova@pribehybezpravi.cz.

Dětský čin roku zná své vítěze

Jan Nejedlý, 1/2019
Ve 14. ročníku projektu Dětský čin roku byly oceněny dobré skutky žáků základních škol i víceletých gymnázií. Děti letos poslaly do soutěže přes šest set třicet příběhů, v nichž popisovaly dobrý skutek svůj či svých kamarádů. Soutěžilo se v kategoriích Záchrana lidského života, Pomoc ostatním, Kolektivní pomoc, Pomoc přírodě, Dobrý nápad, Pomoc na netu a Pomoc starším lidem. O vítězích rozhodly děti prostřednictvím internetového hlasování na stránkách www.detskycinroku.cz. Za všechny malé hrdiny jmenujme dvanáctiletého Martina Zuzka z gymnázia Dobruška. Martin trpí cukrovkou stejně jako jeho spolužačka Anička. Jednoho dne se jí ve škole udělalo nevolno a zkolabovala. Než přijela záchranka, Martin i díky vědomostem z diabetického tábora věděl, jak jí poskytnout první pomoc. V její tašce našel glukagon, který jí aplikoval do stehna, a instruoval učitele, co dalšího je potřeba udělat, aby se Anička probrala z kómatu.

Pololetní vysvědčení

-red, 1/2019
Blíží se pololetní vysvědčení. Má podle vás smysl, nebo jen zatěžuje pedagogickou administrativu a žáky zbytečně stresuje? Klasifikujete v pololetí z hlediska motivace přísněji než na konci školního roku? Nebylo by lepší pololetní vysvědčení zrušit nebo nahradit jinou formou hodnocení?

RaŠ 2019

Jan Nejedlý, 1/2019
Časopis Rodina a škola, familiárně zvaný RaŠ, vstupuje do nového roku s poněkud inovovanou koncepcí, která by se pracovně dala nazvat: „Takhle to je a takhle by to mohlo být“.