Aktuality

Nekonvenční posel víry: Farář Josef Kordík

Josef Kordík je originál. Podle Dany Němcové „originál, kterej si nikdy nevybral nic lehkýho“. Jako mladý kněz podepsal Chartu 77. Kázal bez servítků, vlastníma rukama opravoval kostely, sblížil se s undergroundem. Z estébáků si při výsleších dělal legraci. Když přišel o státní souhlas k výkonu kněžské služby, sloužil dál. Dostal půl roku podmíněně. Osmdesátá léta prožil jako dělník. Dnes je rekordman v délce pobytu na jedné faře. Do městečka Železnice, kde slouží, přišel farářovat hned po listopadu 1989. V nedalekých Valdicích se osvědčil jako vězeňský kaplan.

Rozvoj řeči dětí s PAS, vývojovou dysfázií a dalšími poruchami

Řeč v akci, řeč v pohybu, to je hlavní myšlenka užitečné knihy obsahující 90 aktivit pro rozvoj řečových dovedností. Děti s postižením, zejména ty s poruchou autistického spektra nebo vývojovou dysfázií, si řečové dovednosti osvojují snadněji, pokud jejich nácvik obsahuje i pohybovou část.

Ukončete Nekončící drama!

Závislost na dramatu je mnohem víc než pouhé hlasité volání po pozornosti. Je to způsob, jak se člověk snaží existovat ve světě, s nímž není sladěn: prostřednictvím dramatu se takoví lidé snaží řešit pocit, že nejsou dost „živí“, že je mezi nimi a ostatními jakási bariéra a že je vůbec něco v jejich životě špatně. A právě na hledání cest z tého závislosti je zaměřena kniha Scotta Lyonse Nekončící drama, 145. svazek edice Spektrum.

Je třeba komunikovat s lidmi s demencí s citem a porozuměním

Podle statistik se téma demence dotkne v blízké či vzdálenější budoucnosti patrně většiny z nás. Proto je zcela namístě si už nyní klást otázky, jak se starým nebo dezorientovaným člověkem komunikovat, a to při plném zachování respektu k němu a jeho důstojnosti.

Dobrodružství v zrcadle času: Utopený poklad

Kubovi je jedenáct a místo dovolené u moře ho čeká prázdninový týden u nevlastního dědy, kterého sotva zná, někde na Vysočině na vesnici, kde nikdy nebyl. Bez internetu a bez známých tváří to vypadá jako za trest. Nicméně malý podkrovní pokoj připravený jen pro něj dává naději, že tento strašný týden nějak přežije.

Jak vychovat dobrého člověka díky všímavému rodičovství

Chcete místo vystresovaného rodiče být laskavým a sebevědomým rodičem, který je ukotvený, klidný a zdatný? Nástroje, které autorka v knize shromáždila a pomohly stovkám rodičů vybudovat si s dětmi laskavý vztah založený na spolupráci, pomohou i vám.

Aktivity pro rozvoj jemné motoriky

Kniha italských odbornic na psychomotoriku se zaměřuje na rozvoj dovedností jemné motoriky u dětí od dvou do šesti let.

Jak porozumět různým typům osobností ve firemním prostředí: Typologie osobností pro manažery

V dnešním pracovním prostředí je klíčové, aby manažeři efektivně porozuměli a řídili různorodé osobnosti, což je základem úspěšného týmového vedení. Jedním z důležitých nástrojů pro dosažení tohoto cíle je Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), který pomáhá identifikovat osobnostní typy a přizpůsobit vedení a motivaci týmu podle individuálních preferencí.

Setkání s C. G. Jungem ve vzpomínkách současníků

Editoři knihy Setkání s C. G. Jungem se snažili, aby výběr textů co nejautentičtěji odrážel osobnost C. G. Junga a brali ohled i na to, aby výpovědi nebyly pouze projevem zbožné úcty k uznávané autoritě.

Focusing – technika, která pomáhá rozumět tělu a duši a dát prožitkům vlastní význam

Po 46 letech stále živá kniha, proto se v edici Klasici objevuje Focusing (2. vydání v češtině). Jak píše v doslovu psycholog, supervizor a kouč Karel Hájek, její autor Eugene Gendlin přinesl do psychoterapie revoluční změnu: „Bere léčbu z rukou odborníka a předává ji každému, kdo má zájem o zlepšení kvality svého života. Mění vědecké poznatky v praktický postup, který si může osvojit kdokoli bez nutnosti psychologického vzdělání.“

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru