Aktuality

Mindfulness – změňte svůj život k lepšímu

Máte dojem, že vám starosti přerůstají přes hlavu a nejste pány svého času? Zkuste jednoduchá cvičení založená na konceptu mindfulness, objevte několik způsobů, jak snížit stres, pocity úzkosti a deprese. Vykročte malými kroky k velkým změnám a pusťte do svého života všímavost. Změníte tak svůj život k lepšímu.

Rozumí koza petrželi? A co trávu, slyší ji růst, než ji spase?

A co všechno dokáže levou zadní? Třeba skočit na špek? Pokud má všech pět pohromadě, mělo by to jít jako po másle. Vždyť je to jednoduché jako facka!

Další dětská knížka od Petra Horáčka!

Petr Horáček říká: „Obrázková knížka je pro dítě jedním z prvních kontaktů s výtvarným uměním“. Protože je ilustrátorem a autorem v jedné osobě, snaží se, aby setkání nejmenších s výtvarným uměním bylo co nejpříjemnější. Jeho knížky jsou srozumitelné, vtipné, s krásnými ilustracemi, ke kterým se děti rády vracejí.

Stínka - to je komiks o autismu od autistky

Představit si, jaký je život s autismem, může být pro neautisty dost obtížné. A popsat takový život a vyjádřit své pocity pomocí pouhých slov je takřka nemožné. Proto se Daniela Schreiter, mladá německá ilustrátorka a kreslířka s Aspergerovým syndromem, rozhodla nakreslit komiks. Jaké to je žít, vidět a cítit jako autista,

Jak být Miláčkem Páně?

Evangelium podle Jana – Miláčka Páně – je v nejnovější knize salesiána Zdeňka Jančaříka základním kamenem, červenou nití, procházející celou knihou. Autor rozjímá nad textem a myšlenkami evangelia a snaží se dobrat odpovědí na otázku, co vlastně učinilo Miláčka Páně z učedníka Jana a jak se takovým Miláčkem Páně lze stát dnes?

Kulturní vzorce

Kniha Kulturní vzorce americké antropoložky Ruth Benedictové patří k nejznámějším klasickým dílům kulturní antropologie, zároveň je teoretickým základem pro pochopení kulturního relativismu, textem naplněným myšlenkami humanismu a vyzývající k mezikulturnímu porozumění.

Kluci netančej!

Kniha přináší příběh z neobvyklého tanečního prostředí, které kombinuje vrcholový sport s uměním a hudbou. Je to vyprávění o první dětské lásce, o vůli něco dokázat, o snaze vyrovnat se s posměchem spolužáků a o překonávání předsudků.

Čeho před smrtí nejvíce litujeme jako audiokniha

Vydavatelství Tympanum společně s Nakladatelstvím Portál vydává audioknihu bestselleru Čeho před smrtí nejvíce litujeme. Svůj hlas knize propůjčila herečka Jana Štvrtecká.

Jak mi dneska je? Na první větě záleží!

V edici Spektrum vychází další titul, tentokrát určený terapeutům. V knize Jak mi dneska je se autor, německý psychoterapeut Thomas Prünte, soustředí na úvodní větu a počáteční část terapeutického sezení, kterou považuje pro zdar sezení za směrodatnou. Celkem logicky vychází z předpokladu, že ne každé zahájení je vhodné pro všechny pacienty a také akcentuje, že není vhodné začínat u stejného klienta stále stejnou větou. Zahájení terapeutického sezení vědomě využívá k cílenému podněcování pacienta a podpoře jeho vývoje.

Když Třída zpívá ÍÁ ÍÁ, nehraje si na oslíka, ale procvičuje fonematický sluch

Pracovní sešit plný hudebních her k rozvoji fonematického uvědomování volně navazuje na publikaci Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko!. Oba sešity jsou určené pro práci s předškolními dětmi a podporují správný rozvoj jazykových dovedností. Tentokrát se autorka Milena Kmentová zaměřila na správný přízvuk v češtině, na gramaticky správné koncovky sloves a přídavných jmen, na vyhledávání rýmu a dalších jevů pro rozvoj fonematického sluchu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru