Aktuality

Třídní projekty v mateřské škole

Jak plánovat osobnostní rozvoj pro více než dvacet rozdílných dětí současně? To je otázka, která často s přípravou vzdělávací nabídky ve třídě MŠ přichází. Způsob samotného projektování je v rukou konkrétní mateřské školy respektive třídy. Je však důležité zvolit vhodný obsah, formu a metody výuky, myslet na individualizaci v MŠ, na požadavky RVP PV a nezapomenout na hodnocení. S tím vším vám pomůže právě tato publikace, která jistě přispěje k ještě efektivnějšímu vzdělávání dětí předškolního věku.

Portál na Světu knihy 2019

Veletrh Svět knihy se koná v pražských Holešovicích od 9. do 12. května. Stánek Portálu bude tradičně v levém křídle na místě L 603. A letos pro vás máme přichystaný i bohatý program!

Cestou do pohádky s dětmi v MŠ

Nová kniha literárně-dramatických projektů nabízí pedagogům inspiraci pro každodenní aktivity s předškolními dětmi. Převést poznávání reálného světa do světa pohádkového je pro děti tou nejbližší formou, jak najít vysvětlení či řešení dosud nezažitých situací. Malé děti pohádkových příběhům věří, prožívají je spolu s hrdiny a hledají spojitost se situacemi z vlastního života. Proto má velký smysl navést je na správnou cestu do pohádky i do života pomocí vhodně zvolené literatury.

Hedvika se doma tak nudí, přitom ve škole se dějou věci!

Jaké to je bydlet s rodiči na samotě, kde široko daleko nic není, ví malá Hedvika, která už se nemůže dočkat, až půjde do první třídy. A co ji schází doma, to si plně vynahradí ve škole, kde do svých lumpáren zapojí i novou kamarádku Lindu.

Multipotenciálové, buďte vším, čím chcete!

Mnoho lidí stráví celý život v jedné profesi či s jedním zájmem - a je to úplně v pořádku. Ale někteří lidé jako by nevěděli, kým chtějí být - chtějí být hned tím, hned oním, nebo vším naráz, vrhají se do různých činností a oborů a často v nich dosahují výborných výsledků. A právě pro takové lidi je určena naše novinka: je to totiž Kniha pro multipotenciály.

Ani Bůh prý není neomylný

Životní okamžiky, pozitivní nebo negativní, bývají často náročné a vždy jsou spojené s nějakými změnami, vybočením ze známých zvyklostí. Dokážete tyto změny přijmout, překonat a využít jich? Potřebujete hlavně víru v sebe sama, omezit perfekcionismus, mít odstup, nadhled a vůli udělat malý krůček vpřed.

Být dítětem s postižením není jednoduché. Stejně jako být jeho sourozencem.

Přestože zdraví sourozenci dětí s postižením jsou velmi početnou skupinou (80 % dětí s postižením má sourozence), bývá tato skupina dětí odborníky a dospělými často přehlížena a opomíjena.

Pandořina skříňka psychologických experimentů

Otevřete-li tuto Pandořinu skříňku, nemusíte se obávat, jejím obsahem je tentokrát jen deset kapitol věnovaných nejvýznamnějším psychologickým experimentům 20. století. Populárně naučná kniha psycholožky Lauren Slater seznamuje čtenáře s deseti známými psychologickými experimenty převážně v oblasti lidské svobodné vůle a konformismu.

Můj hlas půjde s tebou, řekl psychoterapeut Milton H. Erickson

Americký psychiatr a psycholog Milton Erickson radikálně změnil přístup k hypnóze, ale těžiště jeho práce spočívá v použití slova a vyprávění. Kdo přečte knihu jeho terapeutických příběhů, jistě pochopí, proč Ericksonův přístup ovlivnil systemickou terapii, přístupy krátké terapie a neurolingvistické programování (NLP).

Jít vlastní cestou, ale která je ta naše?

Tuhle otázku si kladl či klade občas asi každý z nás. Kdysi si ji položil i tehdy třicetiletý ředitel marketingu Jeff Goins a vědomě se rozhodl stát se spisovatelem, vyslyšet volání, kterým byl ke své vlastní cestě lákán a směrován.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru