Rozvíjíme hlásku B

Milé děti, váš kamarád skřítek Mluvílek si pro vás nachystal různé pěkné a zábavné úkoly. Tentokrát s ním budete procvičovat hlásku B.

Hra s tělem s napodobováním zvuků

Bim – bam – hlava do stran (malý zvon), trup do stran (velký zvon)

Bum – bum – pěstmi údery o sebe, o podlahu

Bác! – sed, dřep

Bububu – bubák straší

Bolí – hladit to, co bolí (procvičíme názvy částí těla)

Bé, bé – utíráme slzičky

Pohybová hra na bublinu

Děti se postaví těsně vedle sebe do kruhu. Pomalou chůzí vzad zvětšují kruh a spolu s učitelkou říkají: Bublina se nafukuje a přitom si prozpěvuje. Zastaví se a zpívají jako bublina: bá, bé, bí, bó, bú – bác (posadí se na zem).

Grafomotorické cvičení s napodobováním zvuků

Na pracovním listu jsou nakresleny zvony a zvonečky. Děti napodobují trupem, hlavou, potom rukou pohyby zvonu – úklony s doprovodem bim – bam. Potom vyzkouší nakreslit kývavý pohyb na pracovní list (mělké spodní oblouky).

Placená zóna

-red-