Věci kolem nás

CÍL této lekce: Zopakovat naučená slova, větná spojení. „Co je to?“ –  „To je…“; poznat předměty a pojmenovat je. (Vždy volte otázku tak, aby dítě mohlo odpovědět v 1. pádu j. č.)

Pomůcky: obrázky hraček a předmětů, košík na obrázky, maňásek medvídka, reálné předměty, jejichž pojem budeme učit

Uvítání a opakování minulé lekce

Lekci začínáme uvítací písničkou Letadlo k vám letí… Do naší herny přilétáme v řadě za sebou a zpíváme. Posadíme se do kruhu na židličky.

Hlavní úkol

Učitelka drží v ruce maňáska Míšu a mluví za něj směrem k učitelce. Vytáhne z košíku obrázek hračky a ptá se.

Míša: „Co je to?“

Učitelka: „To je auto.“

Všechny děti zopakují: „To je AUTO.“

Učitelka předá maňáska jednomu z dětí a pobídne ho, ať se zeptá kamaráda.

Dítě: „Co je to?“

Dotazovaný kamarád: „To je mašina.“ 

Všechny děti zopakují „To je MAŠINA.“

Dále dětem ukazujeme obrázky nebo předměty denní potřeby a děti je pojmenovávají. Vystřídají se všechny děti a učitelka děti pochválí, všichni si zatleskáme.

Opakování v prostoru

Chodíme v prostoru, učitelka ukazuje na předměty ve třídě a ptá se.

Učitelka: „Co je to?“ (Dá prostor dětem, zda si vzpomenou, jinak odpoví.)

Placená zóna

-red-