Karneval v družině trošku jinak

I v tomto nelehkém období se snažíme, aby zájmová činnost v hulínské školní družince byla pro děti poutavá, přitažlivá, rozvíjela jejich osobnost.

Nejenže jsme pro ně připravili projektové odpoledne o zdraví, kde právě v těchto dnech stále dětem připomínáme dodržování správné hygieny, bohatost a rozmanitost zdravé stravy. Nezapomněli jsme ani na letité tradice.

Měsíc únor je spojen s masopustem, veselím a karnevaly. Abychom děti o tolik očekávaný maškarní karneval nepřipravili, zorganizovali jsme jej trochu neobvykle – tentokrát v každém oddělení družinky zvlášť. Program byl i přesto bohatý, kdy nechybělo hned zpočátku představení masek, následováno kvízem a soutěžemi. Ať již princezny, čarodějové, každý si zábavné odpoledne užil plnými doušky. Nechyběla ani sladká odměna.

Už teď se děti i my těšíme na podobnou akci

Za kolektiv vychovatelek ŠD Hulín

Eva Formánková

-red-