(Ne)obratní předškoláci

Stejně jako po miminku nemůžeme chtít, aby hned po narození začalo chytat hračky do ruky, nemůžeme chtít ani po školákovi, aby ihned začal psát. K tomu, aby dítě dokázalo provést jemný, konkrétní pohyb, potřebuje umět ovládat nejdříve velké svalové skupiny a postupem času se naučí ovládat i menší svalstvo, které mu umožní drobnější pohyby.

Jedno bez druhého nejde, proto je důležité u předškoláků trénovat nejen jemnou, ale i hrubou motoriku, která je základem pro obratnost dítěte.

Proč je pohyb důležitý

Pohyb je jednou z cest, díky které dítě poznává svět. Jakmile batole začne chodit, otevírají se pro něj nové možnosti poznání a vývoj nabírá na obrátkách. Stejně důležitý je pohyb i pro předškolní děti, protože podněcuje nervovou soustavu, jejíž vývoj jde ruku v ruce s motorickým vývojem. Nedostatek pohybu může vést ke zdravotním potížím, které mohou vyústit do civilizačních chorob, jako je čím dál častější obezita. Dobré pohybové návyky naučené v dětství jsou naopak něco, co dítěti jen tak někdo nevezme a co se nezapomíná.

Hrubá motorika jako základ

Pohyb je přínosný i ze sociálního hlediska protože se často odehrává ve skupině dětí, kde si mohou trénovat vymezení svých rolí, komunikaci v týmu, řešení sporů, mohou testovat své schopnosti, porovnávat, soutěžit a navazovat nové vztahy. Z pohledu školy je však pohyb důležitý zejména pro trénink hrubé a jemné motoriky. Hrubá motorika jakožto nácvik rovnováhy, stability, zručnosti a obratnosti je důležitá k tomu, aby dítě dokázalo ovládat své tělo a zaměřovat se postupně na jemnější a přesnější pohyby.

K tomu, aby se naučilo psát, je sice potřeba jemné pohyby ruky, ty ale vycházejí ze stability celého těla. Nedostatky v hrubé motorice nejsou samy o sobě pádným důvodem pro odklad školní docházky. Mohou na ně ale navazovat nedostatky v jemné motorice, pravolevé orientaci nebo pozornosti, které už mohou nástup do školy značně zkomplikovat a mohou tak být důvodem k odkladu.

Jemné pohyby

Pod pojmem jemná motorika si mnoho lidí představí pouze grafomotoriku, tedy hybnost jemných svalových skupin dlaní a prstů, které nám umožňují kreslit, psát a malovat. Mezi jemnou motoriku je však třeba zařadit i hybnost svalů kolem úst, rtů a jazyka souhrnně nazývanou oromotorika, která je důležitá pro správnou výslovnost hlásek a artikulaci. Má-li dítě mluvit zřetelně, potřebuje k tomu ovládat tyto jemné svaly, které mu umožní správnou výslovnost. Ta je důležitá nejen při nácviku čtení, ale i při psaní, kdy si dítě pro sebe říká písmeno/slovo, které chce napsat a pokud ho nesprávně řekne, je pravděpodobné, že ho i nesprávně napíše. A v neposlední řadě mezi schopnosti jemné motoriky řadíme také vizuomotoriku, neboli koordinaci oka a ruky.

Nápadné obtíže

Potíže v oblasti grafomotoriky jsou jedny z nejčastějších příčin odkladu školní docházky. Dítě, které nerado kreslí, jeho kresba je oproti vrstevníkům jednoduchá, tužku drží křečovitě a grafomotorická cvičení dělá s odporem je svou nezralostí nápadné jak v rodině, tak v mateřské škole. 

Placená zóna

-red-