Hudba vs. vzdělání

Také už jste někdy slyšeli tvrzení o tom, že hra na hudební nástroj zlepšuje matematické dovednosti a rozumové schopnosti dítěte? Tak teď přijde bohužel zklamání. Tato teorie se totiž po důkladném přezkoumání ukázala jako mylná (což se teoriím občas stává, že je léta považujeme za pravdivé a pak přijde někdo, kdo je naprosto bezcitně vyvrátí). V tomto případě bezcitní vyvratitelé znovu analyzovali 54 studií na toto téma, které zahrnovaly 6 984 dětí, a zjistili, že hudební vzdělání nemá vliv na školní výkony ani na rozumové schopnosti (ačkoliv porovnávali verbální i neverbální schopnosti, rychlost, věk dítěte i délku hudebního studia).

Autorka studie říká, že učit se hrát na hudební nástroj pouze za účelem zlepšení v kognitivních schopnostech nemá smysl.

Autorka studie říká, že „učit se hrát na hudební nástroj pouze za účelem zlepšení v kognitivních dovednostech nemá smysl. Mozek můžete hrou na hudební nástroj vytrénovat k tomu, aby byl dobrý v hraní na hudební nástroj, ale nemůžete zároveň očekávat zlepšení v matematice.“ Což je sice škoda, ale má to svou logiku. Na druhou stranu autorka také zmiňuje, že ačkoliv během analyzování předchozích studií nenašli žádnou spojitost s rozumovými schopnostmi, je možné, že dětem hra na hudební nástroj může zlepšovat sebevědomí či sociální dovednosti. Já osobně bych řekla, že je to dokonce víc než pravděpodobné, a napadá mě hned několik dalších výhod, které hra na hudební nástroj přináší, jako je trpělivost, cílevědomost, pocit vlastní výjimečnosti či možnost být v novém kolektivu. Podle mě tedy hudba rozhodně dává něco víc, jen na to ještě nemáme konkrétní důkazy.

PhDr. Lucie Kvasničková