Online archiv

Vydání: 2021_06

Malujeme seniorům

-red-, 2021_06

Těšíme se na kamarády

-red-, 2021_06

Přímluva za hodné děti

-red-, 2021_06

Hudba vs. vzdělání

2021_06

Relaxací proti stresu

Mgr. Marie Těthalová, 2021_06
Sociální izolace, nedostatek kontaktu s přáteli, osamění, někdy i nuda… To vše si vybírá svou daň. Zákonitým důsledkem je stres a odpojení od emocí, kdy život splývá do jedné jediné šedé masy. Dny ztratily hranice a podobají se jeden druhému. Autogenní trénink je pak cestou, jak z toho ven.

Nominace na Zlatou stuhu 2021

-red-, 2021_06

Hudba a malba v jedné knize

Mgr. Marie Těthalová, 2021_06
Před časem vyšla výpravná a působivá kniha mapující život a dílo Ludwiga van Beethovena. Její autorkou je malířka a ilustrátorka Veronika Bílková. Ve své knize spojila vztah k hudbě a malbě a výsledek je skutečně úchvatný.

Hranice a zodpovědnost

2021_06
Zřejmě nikdy v historii neměli rodiče k dispozici tolik rad a informací o tom, jak mají vychovávat své děti, jako mají nyní. Knihkupectví i internet doslova přetékají tituly a články o tom, co který autor považuje za tu správnou cestu k výchově a co je naopak nepřípustné.

Předškolní děti v době covidové a lockdownové

-red-, 2021_06
V březnu to byl rok, co vláda nařídila z naprosté většiny zavřít veškeré mateřské školy a podobné instituce. To samé se stalo loni na podzim a letos v zimě, v rozmezí necelého jednoho kalendářního roku.

Realita předškolního inkluzivního vzdělávání

-red-, 2021_06
Záměrem inkluzivního vzdělávání bylo, že se škola přizpůsobí dítěti, nikoli, že mateřská škola bude děti připravovat na školu, což je po ní opakovaně požadováno. Jaká je realita mateřských škol? A co by pomohlo naplnění této vize?

Hodnoticí pohovory a praxe v mateřských školách

-red-, 2021_06
Hodnocení zaměstnanců patří k elementárním personálně-manažerským procesům. Základní funkcí hodnocení je definice cílů a jejich další plánování, udržování vzájemné komunikace mezi vedením školy a zaměstnanci, zjišťování jejich potřeb a nastavování systému odměňování.

Do dvorků slunce zapadá…

Mgr. Marie Těthalová, 2021_06