Malujeme seniorům

Děti z Mateřské školy 4 PASTELKY namalovaly obrázky se vzkazy a udělaly tak radost mnoha babičkám a dědečkům v domovech pro seniory. Paní učitelky s dětmi vytvořily krásné tematické obrázky, které v rámci mezigeneračního propojování předala paní ředitelka Mgr. Zdenka Nováková do Domova pro seniory v Sulické ulici a do Ústavu sociálních služeb v Podolské ulici v Praze. Děti ze zelené třídy zazpívaly písničku a předaly obrázek babičce Irence, která do školky chodila číst dětem pohádky.

Věříme, že obrázky přispěly mnohým seniorům v této složité době ke zlepšení jejich nálady.

Mgr. Monika Petrusová, zástupkyně ředitelky MŠ 4 PASTELKY

Jitka Větrovská, učitelka 


-red-