Psychická odolnost předškolního dítěte

Snahou většiny rodičů je, aby se jejich děti měly v životě dobře, staly ze z nich osobnosti se zdravou sebehodnotou, které jsou schopny dávat i přijímat lásku, mají chuť do života a cit pro spravedlnost, umí přijímat výzvy a jsou dost statečné, aby se jim dokázaly postavit a aby se z nich stali dobří lidé se zájmem o svět a jednou i dobří rodiče.

Také mateřská škola hraje velkou roli ve výchově dítěte a jeho tvarování. Jelikož tyto instituce neustále mění svoji podobu, jsou sociální zkušenosti dnešních dětí v mnoha aspektech odlišné od dřívějších generací. Vzdělávací systémy v mnoha zemích se zabývají tím, kam směřovat vzdělávání dětí, nejen to školní, ale i předškolní, a narůstá počet studií, které se věnují předškolnímu dítěti z hlediska socializace. V podstatě bude v budoucnu záležet především na osobních a sociálních kompetencích člověka.

V rámci posilování psychické odolnosti dítěte jde o zdravý vývoj dítěte a posílení ochranných faktorů tak, aby bylo dítě v dospělosti schopno zvládat rizika daná prostředím i vyplývající z jeho vlastní osobnosti. S tím souvisí pojmy socializace a individuace, což jsou mechanismy, které tvoří kontext vývoje psychické odolnosti.

Socializace je hlavním vývojovým „úkolem“ předškolního dítěte. Velmi důležitou úlohu v ní hraje naplnění základních psychických potřeb dítěte a také zvládání strachu. To, jak se dítě v předškolním období naučí se strachem pracovat, ovlivní jeho odolnost vůči strachu po nástupu do školy.

Sociálně se vyvíjet neznamená jen začlenit se do společnosti, ale také se proti ní vymezit. S tím souvisí pojem individuace. Každý z nás je jedinečná osobnost a rodíme se s odlišným temperamentem a řadou vlastností, které mohou dále ovlivnit náš sociální život. Pokud jsou rodiče a pedagogové dobrými pozorovateli, mají u dítěte možnost zachytit nepříznivý vývoj psychické odolnosti už v počátku a je tak možné předejít vzniku psychických poruch. 

Základ pro budování psychické odolnosti

Pokud chceme vychovávat psychicky odolné dítě, existují tři základní kameny, na kterých se dá psychická odolnost dobře stavět. V první řadě záleží na tom, jak maminka prožila těhotenství, jestli v radosti, nebo ve stresu. Dále je důležité přijímat vrozený temperament dítěte a v neposlední řadě mít s dítětem kvalitní vztah založený na pocitu bezpečí. 

Na jmenovaných základech se potom psychická odolnost buduje těmito prostředky:

  • Dítě potřebuje získávat pocit kontroly nad situací – mít možnost zapojit se do rozhodování o rodinných záležitostech a zažívat spoluúčast všude, kde to jde. Dáváme mu možnost výběru, necháme ho rozhodovat, ukážeme mu, že na jeho názoru také záleží.
  • Dítě potřebuje rozumět situaci, ve které se nachází, což děláme úměrně věku, tedy popisujeme, vysvětlujeme, nejlépe realisticky a stručně.
  • Dítě potřebuje znát smysl činností, které dělá – vysvětlujeme, proč se věci dělají, jak se dělají, případně hledáme smysl v činnosti společně.
  • Dítě potřebuje zažívat úspěch při samostatné činnosti a dostávat podporu od okolí. 

Co můžeme udělat pro posilování psychické odolnosti u dětí? 

  1. Začněte u sebe

Období od narození do předškolního věku je pro rozvoj psychické odolnosti klíčové. Nejsnazší z metod, kterými můžeme dítě podpořit v jeho rozvoji, je začít u sebe. Rodiče, ale i pedagogové, trenéři a jiní lidé jsou pro dítě vzorem a modelem chování. Podle svých vzorů si dítě vštěpuje strategie, jak se chovat v krizových situacích.  Dítě se postupně učí zvládat problémy s pomocí dospělých a později, na základní škole, by již mělo být schopno jednodušší situace vyřešit samo nebo mít dostatek schopnosti umět si říct o pomoc. 

Placená zóna

-red-