Sportovní hry lounských mateřských škol

Počasí i aktuální covidová opatření nám přály, a tak se mohly konat jako každý rok sportovní hry mateřských škol v areálu ZŠ a MŠ Kpt. O. Jaroše v Lounech. Letošního ročníku se ujala Mateřská škola Šafaříkova. Každá z deseti škol vyslala své zástupce z řad dětí i pedagogů, kteří hravě zvládli všech deset disciplín. Stříleli pěnovými náboji na kelímky, lovili ryby, skákali do dálky a v pytlích, přenášeli míčky na lžících, stříleli hokejkou na bránu, jezdili slalom na koloběžkách, převáželi plyšáky na vozíčkách a házeli míčky do kruhu. Na závěr byli všichni za své perfektní výkony odměněni uznáním přítomného pana místostarosty Mgr. A. Honse a odnesli si nejen hezký zážitek, ale také medaile a sportovní drobnosti do své mateřské školy. Děkujeme městu Louny za finanční příspěvek a sponzorům – firmě Nomiland, Nástěnky bez nudy a panu K. Řezáčovi – za odměny. Tak se zase příští rok budeme těšit!

Za MŠ Šafaříkova v Lounech

Hana Malypetrová a Mgr. Lenka Kučerová

Placená zóna

-red-