Proč se učit cizím jazykům?

Motivace, proč se učit cizím jazykům, je u každého jiná. Někdo potřebuje být jazykově vybavený pro svou práci, jiný chce cestovat a dalšího člověka láká možnost číst si knihy a sledovat filmy v originálu.

Podle Williama Lee Adamse může učení se více cizím jazykům vést ke strukturálním změnám v našem mozku. Ve svém článku na psychologytoday.com Adams zmiňuje dvaaosmdesátiletého Carlose Amarala Freireho a ptá se, zda jde o génia, nebo o přírodní hříčku. Zdá se ovšem, že Freire se moc neliší od bilingvních osob, až na to, že ovládá více než 30 jazyků. Jedná se o hyperpolyglota, který se jazykům učil nepřetržitě po 40 let. Podle lingvistky Evy Fernandez z newyorské City University jsme všichni potenciálními hyperpolygloty. Záleží pouze na našem úsilí a zdrojích.

Adams ve svém článku uvádí další šokující informaci. Zdá se, že nadprůměrná inteligence není hlavním faktorem, který vede k ovládnutí více jazyků. Zdá se, že polygloti nedostali do vínku žádné zvláštní nadání a ani nevyrostli v prostředí, které by nějak významně podporovalo učení se jazykům. Podle všeho je jejich hnacím motorem prostě zájem o cizí jazyky a ochota se tu a tam ztrapnit, což je něco, co s sebou osvojování cizího jazyka a jeho použití prostě nese. Kdo nikdy nepoužil špatnou výslovnost nebo výraz?

Carlos Amaral Freire je brazilský vědec, lingvista a překladatel. Dokáže komunikovat více než ve 30 jazycích, ale umí překládat, číst a psát v jiných, celkem se učil 135 jazykům.

Placená zóna

Mgr. Marie Těthalová