Adaptace a samostatnost

Září a říjen v Mozaice je ve jménu adaptace a samostatnosti. Na úspěšný začátek nových dětí myslíme už v červnu po přijetí do MŠ adaptačním programem. Rodiče s dětmi mohou po domluvě odpoledne školku navštívit, pohrát si s budoucími kamarády, obeznámit se s prostředím tříd a školní zahrady.

Bohužel v poslední době covidová opatření tuto možnost zrušila, ale my se už těšíme, že budeme mít adaptační program opět v nabídce. 

Ke zdařilé adaptaci přispívají i srpnové vstupní pohovory s rodiči a nově přijatými dětmi, na kterých si předáváme cenné informace i potřebné dokumenty, děti si v klidu s mámou pohrají ve třídě a seznámí se s oběma paními učitelkami. Rodiče se zorientují v prostředí MŠ, domluvíme si zásady rychlého předání a pak už nic nebrání tomu, aby byli první den svým dětem oporou bez stresu a zmatků. 

Na přístupu záleží

V adaptaci dětem pomáhá schopnost bez větších problémů zachovávat čistotu, samostatnost ve stravování, zkušenost s dočasným odloučením od rodičů, rozvinutá řeč, aby se mohlo dítě domluvit. Pokud rodiče pobyt v MŠ prezentují jako fakt, pokud nepřenáší na děti vlastní úzkost a nejistotu, pokud je mezi nimi správná vazba, vše se zvládne.

I my se hned od začátku věnujeme samostatnosti, upevňujeme a rozvíjíme to, co se děti naučily do tří let doma. Chceme, aby děti byly nezávislé, poradily si v praktických věcech a mohly se nerušeně rozvíjet ve všech oblastech vzdělávání.

Na základě říjnového záměrného pozorování nových dětí probíhají v listopadu konzultace s rodiči o úspěšnosti adaptace, zhodnotíme silné a slabé stránky dítěte a navrhneme, co je třeba udělat pro další správný vývoj dětí.

Zvládli jsme to!

Za kolektiv MŠ Mozaika vedoucí učitelka Ilona Konečná-red-