Trénink empatie

Všichni se dokážeme chovat laskavěji, více spolupracovat a projevovat toleranci vůči druhým. Psycholog Jamil Zaki z univerzity ve Stanfordu se zabývá výzkumem empatie a říká, že empatie je něco jako super účinné lepidlo, které lidi spojuje. I když empatii někdy nezískáme „sami od sebe“, můžeme ji podle Zakiho účinně rozvíjet. „Obecně se dá říci, že empatie je silný prediktor chování, které považujeme za prospěšné pro společnost,“ říká profesorka sociální psychologie Karina Schumann, jež působí na univerzitě v Pittsburghu. „Empatie je motivací pro mnoho typů prosociálního chování, jako je odpuštění, dobrovolnictví a pomoc, a naopak předchází agresivnímu chování a šikaně.“

Empatie nás rovněž vede k lepšímu chování vůči neznámým lidem, jsme díky ní štědřejší a méně si vynucujeme věci, které bychom rádi získali. Empatičtí lidé se také chovají lépe k lidem, kteří jsou nějak znevýhodněni, ať už nemocí, nebo handicapem, ale také jinou barvou kůže. Empatií často oplývají i ti, kteří pracují s lidmi na okraji společnosti, ať už s lidmi se závislostním nebo kriminálním chováním, nebo těmi, kteří žijí na ulici. Jason Okonofua, který působí na kalifornské Univerzitě v Berkeley, zjistil, že empatičtí lidé mají méně předsudků vůči druhým.

Zejména v současné pandemické době je důležité v sobě schopnost empatie pěstovat. Polarizace společnosti, dělení lidí na skupiny podle jejich názorů, je nebezpečné. Hranice mezi námi vznikají velmi rychle, ale zbořit je bývá složité. Pokud k sobě budeme přistupovat s pochopením a nebudeme se zabývat tím, v čem se lišíme, bude nám všem lépe.

Zdroj: Apa.org

-red-