Online archiv

Vydání: 2022_01

Školka z Dolní Kalné vyhrála čističku vzduchu

-red-, 2022_01

Aktualizace školního řádu v dopadech covidu-19

-red-, 2022_01
Školní řád patří mezi nejdůležitější, klíčové dokumenty školy. Oblast práv a povinností je zde vytyčena pro všechny účastníky výchovně-vzdělávacího procesu. V minulosti přinesla zásadní změny například aplikace vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

Chladem ke zdraví

Mgr. Marie Těthalová, 2022_01
Ačkoli se z příspěvků na sociálních sítích zdá, že otužování je trendem poslední doby, jedná se o dlouhodobou tradici a životní styl. A rozhodně nejde jen o populární ponory do chladných přírodních vod. Otužování je komplexní a velmi zdravý zvyk.

Environmentální výchova propojená s výtvarnou výchovou

-red-, 2022_01

Trénink empatie

-red-, 2022_01

Rodičovské vyhoření

-red-, 2022_01

Udržitelný rozvoj v předškolním vzdělávání

Mgr. Marie Těthalová, 2022_01
O tom, že naše planeta není na jedno použití, se mluví již dlouho. Jak se ale tato myšlenka promítá do vzdělávání malých dětí? Jednou z možností, jak s dětmi rozvíjet téma udržitelného rozvoje, je nový projekt organizace OMEP.

Aby děti znaly své kořeny

PhDr. Helena Chvátalová, 2022_01
O významu rodiny pro děti a jejich vývoj a výchovu jistě nikdo nepochybuje. Ale zdá se mi, že někdy nedoceňujeme význam tzv. širší rodiny, a vlastně ani svých předků. I v mateřských školách bychom si mohli občas povídat o tom, že rodina nejsou jen rodiče a děti, případně babičky a dědové…

Centra aktivit v programu Začít spolu

-red-, 2022_01
Centra aktivit jsou součástí uceleného didaktického vzdělávacího programu Začít spolu. Co vlastně jsou Centra aktivit? Jak vypadají, co je jejich smyslem a účelem z pohledu vzdělávání dětí a jak podporují jejich rozvoj?

Speciální pedagog a zápis předškoláků se SVP do 1. ročníku

-red-, 2022_01
Speciální pedagog sehrává během screeningu předškoláků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) při zápisu do 1. ročníku důležitou roli. Jaká je dobrá praxe v pražské Základní škole Lyčkovo náměstí v Praze?

Dítě by mělo vědět, že se na nás může spolehnout

Mgr. Marie Těthalová, 2022_01
Bezpečný svět, kde na sebe nekřičíme, respektujeme se a snažíme se, aby nám všem bylo hezky. To je téma rozhovoru, který jsem vedla s vysokoškolskou pedagožkou Evou Svobodovou.

A tak čekám potají…

Mgr. Marie Těthalová,, 2022_01