Společně to zvládneme

V naší mateřské škole jsme se rozhodli dosáhnout lepších výsledků v rozvoji řeči se zapojením rodičů. Všechny učitelky již mají kurz logopedické preventistky, a přestože denně zařazují cvičení na rozvoj řeči a dětem se snaží individuálně věnovat, výsledky se moc nedostavovaly. Chyběla totiž spolupráce s rodinou – pravidelné domácí procvičování.

Proto jsme pro rodiče připravili besedu s názvem Jak dětem pomoci rozvíjet řeč a pro děti pak zájmový kroužek Logohrátky se Smartíkem.

Proč mají dnešní děti problém s výslovností?

Čím dál víc se u dětí setkáváme se špatnou výslovností – dyslálií. Proč to tak je? Domnívám se, že je touto dobou. Děti usedají k počítači, mobilům, tabletům už od útlého věku. Bohužel elektronika dětem nedá reálné poznávání světa, které dítě potřebuje. Dítě musí poznávat všemi smysly, osahat si věci, slyšet, vidět, cítit, komunikovat, vidět gesta, reakce...

Nic z toho mu elektronika nedá. Děti koukají často na pohádky, ale která animovaná postava správně artikuluje? Žádná! Dítě potřebuje vzor, potřebuje sledovat, jak se vaše ústa pohybují při mluvení, jak se tváříte, intonujete...

Spolupráce s rodinou je velmi důležitá

Děti, které špatně mluví, mívají ochablá mluvidla, která je potřeba rozvíjet. Ve školce s dětmi provádíme denně logopedickou prevenci, ale nelze se věnovat všem dětem individuálně. To by měla být starost rodičů. Mateřská škola neodpovídá za schopnosti a dovednosti dětí, ale pouze rozvijí základ, který by jim měli dát rodiče. 

S oblibou přirovnávám spolupráci ke stavbě domu: „Rodina postaví dobrý stavební kámen, na který my začínáme stavět jednou skvělý dům. Pokud je stavební kámen špatný, skvělý dům nemůžeme zvládnout postavit, i kdyby na něm pracovalo 100 šikovných zedníků.“

Beseda a kroužek 

Mnozí rodiče by dětem rádi pomohli, ale nevědí jak. Nevědí, co je příčinou špatné výslovnosti. Při kávě a sladkém občerstvení si rodiče vyslechli příčiny špatné výslovnosti, jaké oblasti je potřeba rozvíjet, a získali též inspiraci, jak rozvíjet řeč pomocí hry. Rodiče na závěr vyplnili dotazník, kde z odpovědí bylo zřejmé, že o příčinách neměli tušení, a ocenili nápady na hry pro rozvoj řeči. 

S besedou přišel i zájem o zájmový kroužek pro rodiče a děti.

Každý měsíc se společně setkáme, rozvíjíme motoriku mluvidel (rty, čelist, jazyk), ovládání dechu, smyslové vnímání, jemnou i hrubou motoriku, propojení hemisfér... Řeč totiž souvisí s rozvojem celého těla, a tak je třeba rozvíjet i jiné oblasti. Děti s rodiči báječně fungují. Doma procvičují, už vědí, jak na to. Jsme velice rádi, že rodiče projevili zájem, a věříme, že se nám společně bude dařit a zlepšíme nejen řečovou oblast. Naše šikovné paní asistentky Miluška Vaňková a Šárka Erbertová na logopedický kroužek navázaly a společně s rodiči rozvíjejí i oblast jemné a hrubé motoriky na kroužku, který je zaměřen na cvičení jógy a tvoření z papíru, z přírodnin atd.

Jak lekce probíhá?

Na začátku nás Smártík svolá do kroužku písničkou, která se ozývá z interaktivní tabule. Poté se všichni pozdravíme písničkou na melodii písně Prší, prší.

Pěkný den je, to my víme, 

Smártíka my probudíme.

Připravíme jazýčky,

usmějte se, dětičky.

Placená zóna

-red-