Jak nepodlehnout emočním výkyvům

Všichni přemýšlíme o věcech třemi způsoby: jeden pramení z našeho emočního já, druhý z našeho racionálního já a třetí z našeho moudrého já. V jednom terapeutickém směru se těmto dovednostem říká „emoční mysl“, „racionální mysl“ a „moudrá mysl“.

Když máte potíže s regulováním svých emocí, obvykle se nacházíte ve svém emočním já. Existují však jiné způsoby myšlení a vy se můžete naučit, jak se s trochou cviku do těchto stavů dostat.

Emoční já

Max věděl, že je impulzivní člověk. Když pocítil nějakou emoci, často se jí prostě poddal a reagoval podle ní, aniž by nějak přemýšlel o následcích. Jednoho dne se pohádal s přítelkyní Viktorií. Bydleli v malém bytě a sousedé už je dřív žádali, aby se trochu ztišili, protože občas byli při hádce hodně hluční. Když se jejich diskuse začala vyhrocovat, pokoušela se Viktorie Maxovi připomenout, že je sousedé upozorňovali na hlučnost, ale tím ho jen rozzuřila ještě víc, Max začal řvát a házet věcmi a nakonec dokonce bouchl pěstí do stěny. Jeho agresivní chování nejenže vyděsilo Viktorii natolik, že se s ním rozešla, ale mělo také za následek výpověď z bytu a povinnost uhradit škodu.

Max je člověk, který často reaguje z pozice svého emočního já. Když myslíte z tohoto hlediska, vaše emoce ovládají vaše chování. Místo abyste přemýšleli o tom, jak byste se v nějaké situaci rádi zachovali, převezmou velení emoce a vy jenom reagujete. To se může přihodit s každou emocí. Když se rozzlobíte, můžete podobně jako Max zareagovat fyzicky nebo někoho slovně napadnout. Když jste úzkostní, vaše emoční já vás přiměje vyhnout se situaci, která ve vás ten pocit vyvolává. Například máte strach zúčastnit se nějaké společenské události, na kterou jste pozvaní, takže tam nakonec nepůjdete. Když jste smutní nebo deprimovaní, vaše emoční já obvykle způsobí, že se od ostatních odtáhnete, izolujete se a omezíte svoje běžné aktivity nebo se jim zcela přestanete věnovat. Možná zjistíte, že máte sklon reagovat na základě jakékoli emoce, nebo zjistíte, že většinu svých emocí ovládáte, ale s jednou nebo dvěma se vám to nedaří. Každopádně jednat z pozice emočního já obvykle není z dlouhodobého hlediska ve vašem nejlepším zájmu, ale kvůli emocím je pro vás těžké důkladněji zvážit následky svého jednání.

Jednání z pozice emočního já může znamenat i jednání na základě pozitivních pocitů. Možná si vzpomenete na chvíli, kdy jste měli z něčeho takovou radost, že jste obvolali všechny kamarády, abyste se s nimi o dobrou novinu podělili, nebo si vybavujete chvíli, kdy jste k někomu pocítili takový příval lásky, až vám z toho vhrkly slzy do očí. Takže emoční já vás sice dokáže dostat do problémů, ale nechtějte se ho zbavit. Raději se naučte najít v životě větší rovnováhu a mít větší kontrolu nad tím, jak uvažujete.

Racionální já

Aline je člověk, který často jedná z pozice svého racionálního já. Místo aby se napojila na své pocity, všechno si musí důkladně promyslet, než něco udělá. Vlastně svoje emoce spíš ignoruje.

Aline byla učitelkou v malém městečku. Svou práci měla ráda, učila na malé základní škole a žáci se chovali docela slušně. Měla moc ráda svůj malý domek, líbilo se jí ve čtvrti, kde bydlela, a měla v okolí spoustu přátel. Na jedné jarní konferenci se setkala s ředitelem střední školy ve větším městě vzdáleném asi hodinu od jejího bydliště. Celý den si vyprávěli o svých školách a o tom, co se jim na práci líbí a nelíbí. Za několik týdnů ředitel Aline zavolal a nabídl jí od září práci na své střední škole. Kdyby tu práci Aline přijala, musela by se přestěhovat nebo dojíždět do práce skoro hodinu místo deseti minut.

Knižní tip

Pokud je pro vás někdy náročné emocím porozumět, projevovat je a zpracovávat, tato kniha vám může pomoci. Je to váš průvodce, který vám pomůže emoce zvládat v klidu. Poslouží vám k tomu dovednosti, které si osvojíte díky této knize. Budou pak tvořit vaši sadu pro přežití emoční bouře. Knihu zakoupíte na obchod.portal.cz.

Placená zóna

-red-