Využijte předškolní třídy pro komplexní rozvoj dětí

Předškolní věk je obdobím, kdy děti procházejí důležitými fázemi růstu a vývoje, proto hraje práce s předškoláky klíčovou roli v podpoře jejich celkového rozvoje. V tomto článku se dozvíte, proč je tato práce důležitá nejen pro děti a jejich rodiny, ale pro celou společnost.

Najdete zde také tipy, jak s dětmi v předškolní třídě pracovat nebo jak komplexně rozvíjet jejich dovednosti. V neposlední řadě se také dočtete o tom, jak pracovat s dětmi se speciálně vzdělávacími potřebami, které už od mateřské školky vyžadují individuální přístup. 

V předškolních třídách by měly děti rozvíjet primární dovednosti, které budou potřebovat pro své další vzdělávání. Učí se tedy základům jazyka a komunikace, základům matematiky, sociálním dovednostem a žádoucímu chování. Tato dovednostní základna je klíčem k úspěšnému učení se v prvním ročníku základní školy i dále. Vedle toho je třeba podporovat také socio-emoční kompetence. Děti by se měly naučit, jak vyjadřovat své emoce, jak řešit konflikty, jak budovat vztahy a jak spolupracovat s ostatními v rámci kolektivu. Tyto dovednosti jsou zásadní pro budoucí úspěch v osobním životě a ve společnosti. 

Předškolní třídy by měly děti připravit na vstup do formálního vzdělávacího systému a usnadnit jim začátek školní docházky. Tím lze snížit riziko školního neúspěchu a podpořit u dětí sebedůvěru a chuť ke vzdělávání. Vhodnou formou, jak předškolním dětem přiblížit školní prostředí, je návštěva základní školy nebo pravidelná sezení v první třídě, do které budou následně chodit. Záleží samozřejmě na možnostech jednotlivých mateřských škol. Tuto možnost nabízí například ZŠ a MŠ Tachlovice, příspěvková organizace, kam během června chodí předškoláci jednou týdně na 45 minut do první třídy a mají příležitost seznámit se s budoucí třídní učitelkou a chodem školy. V září tak vědí, kdo a co je čeká, a jdou do první třídy většinou bez obav. 

Práce s předškoláky zahrnuje nejen děti, ale i jejich rodiny. Rodiče by měli být informováni o tom, jak se jejich dítě vyvíjí, a měli by od mateřské školy získat nástroje na podporu vzdělávání svých dětí doma. Spolupráce mateřské školy s rodinami umožňuje synchronizaci vzdělávacích cílů a metod mezi školou a domovem. Rodiče a učitelé mohou společně pracovat na rozvoji dovedností a znalostí dítěte, což vytváří koherentní a efektivní vzdělávací prostředí, ve kterém se děti snadno zorientují. Tato spolupráce rovněž umožňuje lepší pochopení potřeb a schopností každého dítěte. Učitelé mohou pracovat s dítětem individuálně na základě informací od rodiny, čímž podporují lepší přizpůsobení vzdělávacího procesu konkrétním potřebám dítěte.

Placená zóna

-red-