Se Sokolem do života

I my v mateřské škole Vestec u Prahy jsme se zapojili do projektu „Se Sokolem do života“. Jedná se o velmi zdařilý způsob, jak motivovat děti k pohybu a k radosti z něj. A protože všichni pedagogové napříč školkou vnímáme, jak rok od roku pohybová zdatnost a obratnost dětí klesá, uvítali jsme nabídku jedné z největších českých tělovýchovných jednot. Po registraci jsme obdrželi spoustu materiálů – sešitek pro zaznamenávání dosažených cílů, metodické listy, omalovánky, návody k míčovým hrám… a v neposlední řadě plyšového maskota v podobě sokolíka Pepíka pro každou zúčastněnou třídu.

Děti jsou nadšené pokaždé, když před ně postavíme plyšáčka, který je signálem ke hravému cvičení a bedlivě sleduje, jak si děti s úkoly poradí. Každou sportovní oblastí, které jsou ještě dále rozděleny podle jednotlivých věkových kategorií, provází děti nějaké zvířátko. Ježeček Mareček dohlíží, aby si děti poradily s míčem, kobylka Emilka zase hlídá koordinovanost těla… Dětem se cvičení opravdu moc líbí, zvlášť když za každý splněný úkol dostanou zaslouženou samolepku.

Ke všem sportovním oblastem máme rovněž k dispozici i krátké básničky, které dětem ke cvikům přidáváme a ony už je samy odříkávají. Některé pohybové aktivity můžeme provozovat i na školkové zahradě, takže dětem se tak ke cvičení připojí i atraktivní pobyt venku. V naší školce máme šest tříd ve dvou budovách – v jedné budově jsou děti mladší, ve druhé ty starší. Zdravě mezi sebou soutěžíme, kdo už má kolik splněných aktivit a tím pádem i „ulovených“ samolepek. Líbí se nám každá činnost, která přispívá k tomu, že se děti hýbají, procvičují si své fyzické schopnosti, stávají se obratnějšími, a ještě se u toho baví. V mateřské škole Vestec se SOKOLÍK PEPÍK setkal s úspěchem a určitě ho budeme začleňovat do naší činnosti, pokud bude i v dalších letech k dispozici.

Eliška Synková

učitelka ze třídy Sluníček

-red-