Portfolio dítěte mapuje jeho postupný rozvoj

Nepovinným, ale velmi užitečným dokumentem, který si postupně nachází místo v mateřských školách, je portfolio dítěte. Jde především o pozitivní hodnocení dítěte, jeho pokroků, silných stránek.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 nebo v online archivu.

MGR. MARIE TĚTHALOVÁ