Konference OMEP leden 2020

Český výbor OMEP zve na konferenci Děti – cizinci v české mateřské škole a jejich podpora.

Konference se koná 23. ledna 2020 od 10.00 hodin, místo konání: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, Velká aula v přízemí. Cena: pro členy OMEP 400,- Kč, pro nečleny 600,- Kč, platba na místě 800,- Kč. Přihláška a způsob platby: www.omep.cz/konference.

Program

9.00 – 10.00: Registrace účastníků

10.00 – 10.30: Zahájení konference, Milada Rabušicová, předsedkyně ČV OMEP, Radka Wildová, prorektorka UK

10.30 – 11.15: Práva dítěte. Strategické dokumenty, legislativa a praxe, vzdělávání dětí cizinců v ČR. Hana Splavcová, Alice Kourkzi, NUV Praha

11.15 – 12.00: Migrace a její dopad na vzdělávací politiku a vzdělávání, Klára Záleská, Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty MU

12.00 – 12.30 přestávka na oběd

12.30 – 13.15: Tematická zpráva ČŠI o dětech cizincích v mateřských školách, Irena Borkovcová, ČŠI

13.15 – 14.00: Právní vymezení při vzdělávání cizinců v České republice, Jaroslava Vatalová, MŠMT ČR

14.00 – 14.30 přestávka na kávu

14.30 – 15.00: Vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v rámci Výzvy 28, Jana Vaníčková, ředitelka MŠ, členka výboru OMEP

15.00 – 15.30: Zkušenosti ředitelky mateřské školy se vzděláváním a výchovou dětí – cizinců, Jana Prekopová, ředitelka MŠ, členka výboru OMEP

15.30 – 16.00: Činnost Centra pro integraci cizinců, o. p. s., Petra Lacinová, Centrum integrace cizinců

16.60 – 16.30: Prezentace nejlepšího projektu soutěže vyhlášené OMEP ČR pro rok 2019 s názvem Děti cizinci v mateřské škole.

16.30 – 17.00 Dotazy, diskuze

17.00: Závěr konference, Milada Rabušicová, předsedkyně ČV OMEP-red-