Poděkování za indiánské odpoledne

Ve středu 23. 10. 2019 se v budově školy uskutečnilo setkání prvňáčků, kteří navštěvují školní družinku. Děti pro nás, pro rodiče, nacvičily krásné vystoupení plné tanců, písniček, básniček a soutěží, které se v družince naučily.

K tomuto vystoupení si děti samy vyrobily krásné indiánské oblečky. Děkujeme paní učitelce Formánkové a paní asistentce Nedbalové, že naše děti tak skvěle připravují, a těšíme se na další ukázky jejich práce.

Za rodiče prvních tříd E. H.

-red-