Pololetní prázdniny v ŠD Hulín

Za pololetní vysvědčení obdrželi malí školáci odměnu nejen od rodičů, ale i od nás, vychovatelek. Připravily jsme pro ně výlet do Kroměříže s oblíbenou zastávkou v krytém bazénu. Výletu se zúčastnilo téměř 50 dětí. Chlapci a děvčata se do sytosti vyplavali, vydováděli, zasoutěžili. Nechyběly ani skoky do vody. Po důkladném vysušení a posilnění svačinkou od maminek nechybělo ani zpestření sladkostmi z místního bufetu. Domů jsme se všichni vraceli sice unavení, ale s dobrou náladou a novými zážitky. Na vlakovém nádraží byli malí plavci předáni rodičům. Již další den se mnozí ptali, kdy podobnou akci pro děti opět uspořádáme.

Tímto děkujeme rodičům za projevenou důvěru a poslušné, úžasné děti.

Za kolektiv vychovatelek Eva Formánková

-red-