Hodina pohybu navíc v mateřských školách

Projekt, který vznikl ve spolupráci s hokejovým klubem v Klášterci nad Ohří, probíhá již třetím školním rokem. Je zaměřen na rozvíjení všeobecných pohybových schopností a získání sportovních dovedností ve sportovních hrách u dětí předškolního věku. Našim společným cílem je radost z pohybu, pocit sounáležitosti a společného prožitku, motivace k pohybu – pohybem samotným. Celý projekt je v každém školním roce rozdělen do čtyř sportovních aktivit. Bruslení na zimním stadionu, rozvoj pohybových dovedností a schopností v tělocvičně HC, míčové hry a kopaná v rekonstruovaném sportovním areálu. Ke všem těmto sportovním aktivitám jsou dětem poskytovány pomůcky, tj. brusle, helmy, rukavice a sportovní náčiní. 

Profesionální a ohleduplný přístup trenérů napomáhá tomu, že malí sportovci se pro činnost nadchnou. Tyto sportovní aktivity, kterých se účastní všech pět mateřských škol ve městě, kladně hodnotí a podporují i rodiče dětí. (Ve školním roce se sportovních aktivit účastní přibližně 110 dětí předškolního věku.) Pohyb se u těchto dětí a rodin stává součástí jejich životního stylu. Jsme rády, že i my, učitelky mateřských škol, jsme u toho.

Mgr. Dagmar Megová, zástupce ředitelky MŠ Klášterec nad Ohří

Placená zóna

-red-