Spolupráce MŠ Raisova s rodiči

V naší školce v Pardubicích v Jesničánkách se baví nejen děti, ale i jejich rodiče.

Co dělají děti v mateřské škole, určitě všichni tušíme. Hrají si, zpívají písničky, chodí na procházky, učí se, poznávají přírodu, trénují básničky na besídky či jezdí na výlety a školy v přírodě. Jaká je však úloha rodičů v mateřské škole? Rodiče děti do školy nejen vodí a vyzvedávají je, ale zapojují se i do společných setkání, podílejí se na přípravách, organizaci a realizaci společných akcí. A rodiče to baví! 

Důkazem toho bylo „Dýňování“, které se uskutečnilo v říjnu 2019. Ačkoliv podle kalendáře byl již podzim, panovalo ten den slunečné počasí s téměř letními teplotami, což ještě umocnilo celkovou báječnou atmosféru odpoledne na školní zahradě. Rodiče s dětmi vytvářeli z dýní nádherné masky obličejů a zdobili je přírodninami. K tomu všichni mlsali křehké dýňové sušenky a ochutnávali výbornou dýňovou polévku. 

V říjnu též proběhly podzimní dílny. Rodiče spolu s učitelkami předem nachystali špalíky dřeva, sbírali šišky a sušili přírodniny. Společnými silami pak s uplatněním bohaté fantazie a šikovných rukou přišlo na svět 26 kouzelných skřítků „podzimníčků“, kteří vyzdobili interiér třídy. Nejmenší děti tvořily spolu s rodiči panáčky z brambor, k čemuž jim přišly vhod pochoutky, které maminky přinesly na ochutnání – bramboráčky, bramborové placky, bramborové knedlíky, bramborové buchty atd. 

Ve školce se opět všichni sešli v adventním čase a pracovalo se znovu „o sto šest“! Tentokrát bylo na programu tvoření andílků z břízy, peří a přírodního materiálu. Ve třídě to vypadalo jako v nebi. Všude samí dřevění andělé, ale také malí živí andílci, kteří moc potěšili své rodiče předvedením malého zimního muzikálu. Menší děti vytvářely vánoční svícny z jablíček a koření a největší děti si připravily předvánoční vystoupení. Samozřejmostí byly drobné dárečky a přáníčka pro rodiče vlastnoručně vyrobená dětmi. Rodiče si našli v předvánočním shonu čas i na hraní s dětmi s novými hračkami u vánočního stromečku. Všichni dohromady pak zpívali koledy a vánoční písně, pojídali vánoční cukroví a popíjeli kávu a voňavý čaj z ovoce. Další z povedených akcí v předvánočním čase bylo předvedení programu na oslavách jubilea seniorů v našem městském obvodu. Naše nejstarší děti potěšily oslavence pásmem básní, písní, tanečků a koled. 

A co chystáme dál? 

Koncem zimy proběhne v naší mateřské škole konstruktivní odpoledne s tátou. Děti se těší, až budou společně vymýšlet a stavět letadla, auta, rakety a jiné modely ze stavebnic. V dubnu nás čekají jarní velikonoční dílny, opět využijeme přírodních materiálů. V květnu společně oslavíme svátek všech maminek (i babiček) – děti připraví program z písniček, básniček, tanečků a vytvoří přáníčka a dárky pro své maminky a s pomocí učitelek připraví i drobné pohoštění. Na oslavě s maminkami posedíme u kávy a popovídáme si. Naše mateřská škola má krásnou zahradu a sousedí s velkým travnatým hřištěm Sportovního klubu Jesničánky, což nám poskytuje ideální podmínky pro pořádání společných akcí školy a rodiny. V květnu na hřišti chystáme zábavné odpoledne s rodiči, většina příprav a organizace programu budou v režii rodičů. Stejně tak tomu je i při loučení dětí s mateřskou školou. Každoročně největší děti nacvičí muzikálovou pohádku, kterou předvedou rodičům. Po ní následuje slavnostní vyřazení a pasování na „školáky“ a poté zábavné odpoledne, které již několikrát připravili rodiče ve spolupráci s učitelkami (soutěže pro děti, malování na trička, opékání vuřtů, skákací hrad apod.). Budoucí prvňáčci se tak radostně rozloučí a rodiče si se zájmem prohlédnou kroniky školy, kde se už mnoho rodičů našlo na starších fotografiích, když chodili do naší školky.

Za celý kolektiv mateřské školy Ivana Míčová


-red-