Svobodný přístup k informacím

Ombudsman vydal sborník stanovisek, který se věnuje právu na svobodný přístup k informacím. Sborník čerpá z poznatků, které ombudsman získal při šetření podnětů lidí, kteří se na něj obrátili. Ať už se jednalo o problémy s nesprávným či nezákonným jednáním úřadů, či s jejich nečinností. Sborník poskytuje příklady dobré i špatné správní praxe v této oblasti.

„Sborník je určen jak žadatelům o informace, tak těm, kdo je naopak ze zákona musí poskytovat. Sborník vysvětluje podstatu práva na informace, základní principy jeho realizace a současně ukazuje také limity tohoto práva. Hledá odpověď na otázku, které informace je možné po povinných subjektech žádat, a jaké naopak mají zůstat skryté z důvodu ochrany jiných legitimních zájmů. Žadatelům poskytne návod, jak postupovat v případech, kdy jsou jim informace odpírány. Naleznou zde odpovědi na otázky, o jaké informace mohou žádat, kdy musí úřad odpovědět nebo co dělat, když úřad odmítne informace poskytnout,“ shrnuje zástupkyně ombudsmanky Monika Šimůnková, která má agendu poskytování informací svěřenou ve své působnosti.

Sborník je dostupný zde: https://1url.cz/5zuZM

-red-