Online archiv

Kategorie: Šikovné ruce

Podzimní věnec… … s muchomůrkami

9/2017
Potřebujeme keraplast nebo jinou samotvrdnoucí hmotu, věnec, lepicí pistoli, akrylové barvy, štětec, stužky, vykrajovátka na cukroví, špejle.

Už vím, jak jablíčko skočí ke mně na tričko!

9/2017

Mámo, táto, pojď si hrát!

9/2017
Projekt proběhl tento školní rok v MŠ Bruslička v Klášterci nad Ohří a pozval všechny rodiče, aby se na chvilku zastavili a pohráli si se svými dětmi. Dnešní doba je velmi uspěchaná a místo společných chvil s dětmi se jezdí do nákupních středisek. Čas pro hru a zábavu rodičů s dětmi se ztrácí, spoléhá se na centra volného času, družiny… Většina rodičů děti přihlašuje na nejrůznější kroužky, ale to jde zase jen o čas strávený mimo rodinu. Předškolní děti se mají motivovat k učení formou hry, ale kolik dětí zná například pravidla pexesa nebo člověče, nezlob se? Dlouho jsem si pohrávala s myšlenkou dostat rodiče k dětem a ke hře. Motivací pro mě byly i nové víceúrovňové hry. Vliv na to měl také Seminář environmentální výchovy v souvislostech, který vedla lektorka Eva Sůrová. Zrodil se nápad a následně i projekt naší MŠ Bruslička v Klášterci nad Ohří, ve kterém děti měly získat vztah k místu i k druhým, měly se naučit věřit samy sobě, získat zdravé sebevědomí, učit se zvládat nejen prohry, ale i výhry. Rodič by měl být svým dětem prvním pomocníkem a partnerem. Tento projekt jsem rozdělila na tři setkání. V první části jsem se zaměřila na základní hry pexeso a člověče, nezlob se. Zhruba měsíc předem jsem rodiče upozornila, co se bude v MŠ konat, aby doma s dětmi tyto hry hráli. Společně s kolegyní jsme hry zařadily také do ranních a odpoledních činností. Bylo opravdu znát, které děti doma hry hrály. Měly chuť hrát potom i ve školce a ostatním dětem chtěly vysvětlovat pravidla. Pexeso se hrálo ve zmenšené verzi na 7 dvojic a ve hře člověče, nezlob se děti použily jen dvě figurky, aby dokázaly udržet pozornost. V den společného setkání přišlo celkem 32 rodičů a dětí. Když děti zapáleně hrály pexeso a člověče, nezlob se, tak jsem jako doprovodný program rodičům představila i nové hry, které děti mají možnost hrát ve školce, a vysvětlila, co hry dětem přinášejí. Spoustu her rodiče neznali. Víceúrovňové hry jsou zaměřené na rozvoj myšlení, prostorovou orientaci, koncentraci, další zase na plánování – stavitel, hrad, schody, den a noc, barevné kroužky, pavouci a okap. Všichni si hravé odpoledne užili, děti si odnesly malou odměnu za své snažení a rodiče zase spoustu nápadů. Hned jsme se domluvili na další hravé odpoledne s hrou dobble, která měla u všech velký úspěch. Druhé odpoledne bylo v duchu matematiky a předmatematických dovedností a hry dobble (rodiče dětem různé variace této hry dali pod stromeček). Děti nejdříve ukázaly rodičům v praxi matematiku podle Hejného metody – krokování. Poté se všichni zapojili do hry,,Kuře“. Děti si v ní kromě jiného vyzkoušely i další oblíbenou aktivitu Kámen, nůžky, papír. Hra všechny hodně bavila. Potom se vytvořily skupinky a hrál se dobble – hra je zaměřená na orientaci v prostoru, paměť, postřeh, rychlost a koordinaci oko-ruka. Rodiče jsem seznámila s novou pedagogickou pomůckou Methodiko, která je zaměřená na odhad váhy, délky, výšky a na sestavování obrazců. Někteří rodiče si na závěr vyžádali i hry z předešlého setkání, aby si je s dětmi společně zahráli. Odcházelo se ve veselé náladě i s malou odměnou a slibem, že další hravé odpoledne bude venku, v prostorách školní zahrady. Poslední hravé odpoledne proběhlo tedy venku. K získání vědomostí o přírodě a její ochraně mi pomohl třídní program zaměřený na environmentální výchovu. Pro rodiče a děti jsem si připravila stanoviště, kde děti poznávaly květiny, stromy a zvířata, která jsou kolem nás. Nezapomnělo se ani na třídění odpadu, ochranu životního prostředí a trochu zálesáctví při stavění ohnišť. Šlo o to, aby rodiče dokázali dítěti podat informaci a nasměrovat ho k správnému řešení formou hravého učení. Jako doprovodný program byly připravené hry – kubb, mölkky, petang a další. Celé odpoledne se zakončilo táborákem a opékáním buřtů. Co nám všem tento projekt dal? Kooperaci s rodiči, znalost her, které jsou pro celou rodinu a spojují děti a rodiče. Rodiče tak mohli lépe poznat chování svých dětí, zlepšila se komunikace, pozornost i rozvoj myšlení. Děti se naučily zvládnout prohry a výhry. Po celou dobu měly v rodičích partnery a oporu, věděly, že se o ně zajímají. Moje první zkušenost – a i ostatních – s tímto projektem byla velmi pozitivní a přeji si, aby při dalším opakování byli děti i rodiče stejně tak aktivní a spokojení jako letos. n

Dýňobraní

Bc. Naďa Kubicová, 8/2017
aneb Kdo se bojí, nesmí do lesa

NÁMĚTY PRO TVOŘIVOU PRÁCI

8/2017
Přání s dýněmi… … potěší malé i velké

Šunka, sýr a rajčátko, prostřeno mám zakrátko!

8/2017
Potřebujeme tuhé lepidlo, raznice, barevné papírky, měkký papír A3 v pastelových laminovací fólie, děrovačku a laminovačku.

Výtvarné činnosti

8/2017
s mimořádně nadanými dětmi předškolního věku Intuitivně je pojem „nadání“ chápán jako dar, který umožňuje jedinci přesahovat výkony většiny ostatních a umožňuje mu vyniknout, aniž by musel vynaložit velké úsilí. Když označíme dítě jako nadané, myslíme tím dítě výjimečné a jedinečné.

Svět jako na dlani

Mgr. Marie Těthalová, 7/2017

Stromy na podzim

7/2017
Potrebujeme anilinové barvy, štetec, misku na vodu, řezačku na papír, nůžky, lepidlo na papír, barevné papíry, malírskou krycí pásku, bílý kreslicí karton A2, cerný permanentní fix. Nejdríve vytvoríme na bílém kreslícím kartonu rámeček obrázku tak, že ho olemujeme malírskou krycí páskou. Anilinovými barvami namalujeme podzimní pozadí. Na barevné papíry kreslíme permanentním fixem ruzné tvary stromu. Korunu stromu dokreslíme jednoduchými liniemi. Stromy vystrihneme. Na řezačce na papír nařežeme dětem tenké proužky barevných papíru. Děti je dále nastříhají nůžkami. V jedné misce smícháme odstíny modré na oblohu, v druhé odstíny teplých barev jako spadané listí. Stromy nalepíme na zaschlé pozadí. Oblohu potřeme lepidlem, nasypeme na ni nastříhané modré čtverečky papíru a přitlačíme je dlaní. Čtverečky, které se nepřilepily, sesypeme zpět do misky. Postup mužeme zopakovat. Stejným zpusobem, jako jsme lepili oblohu, prilepíme i barevné kousky - spadané listí na spodní cást výkresu. Sloupneme malírskou pásku.

Tangram a piškvorky pro kluky i pro holky

Marcela Přidalová, 7/2017
Potřebujeme modrý filc A4 o síle 3 mm, zbytky 3mm filců, oranžový filc A4 o síle 1 mm, provázek, stuhu, 10 malých kroužků na záclony, tavnou pistoli, nůžky, mizící fix, fix na textil, děrovací kleště, pravítko.

Melounové šperky...

7/2017

... pro všechny dívky

Alena Isabella Grimmichová, www.grimmich.cz, 7/2017