Online archiv

Vydání: 7/2019

Ohlédnutí za školním rokem v Mateřské škole Klenovice na Hané

-red-, 7/2019
Na prahu nového školního roku se chceme krátce ohlédnout za tím uplynulým. Školní rok 2018/2019 byl pro nás v mnohém jiný a významný. V září jsme slavnostně otevřeli 2. třídu pro 18 dětí, naše MŠ se tak stala opět po letech školou dvojtřídní. Celková kapacita je nyní 43 dětí. Děkujeme především zřizovateli, s nímž máme velmi dobrou spolupráci. Naše děti také poprvé vystupovaly na Mateřince. O to větší společnou radost jsme měli z velkého úspěchu, který na jubilejní XX. Mateřince v Prostějově zaznamenaly. Pod vedením paní učitelky Šárky Miklíkové se představily v nápaditém svižném programu Škola základ života a právem sklidily v Městském divadle bouřlivý aplaus a první místo. Také vystoupení na celostátním kole v Nymburku se dětem vydařilo. Kladně hodnotíme i zájem a pomoc rodičů zúčastněných dětí. V novém školním roce chceme pokračovat v osvědčených aktivitách. Naše mateřská škola je známá mnoha akcemi, besídkami, výlety, pořádáme tvořivé dílničky s rodiči. Pokračovat chceme v environmentálním vzdělávání, jsme členy celostátní sítě Mrkvička. Děti si oblíbily práci s keramickou hlínou, tanečně pohybový kroužek, cvičení v tělocvičně aj. Našim největším společným přáním je, aby k nám do školky chodily rády a odnášely si spoustu krásných prožitků. Za kolektiv MŠ Klenovice na Hané Miroslava Zapletalová

JARO „S KAŠPÁRKEM“ V MŠ ZÁHUMENICE

-red-, 7/2019

Děti z tloušťky nevyrostou, prevencí je pravidelný pohyb

-red-, 7/2019
Často slýcháme, že „děti z tloušťky vyrostou“, což je samozřejmě nesmysl. „Naopak – na tloušťku se zakládá právě v nejmladším věku. Za zvláště rizikové období považují odborníci nástup do školy, kdy děti tráví mnohem více času sezením v lavici a při učení ve srovnání s ‚hravou‘ dobou v mateřské školce, druhé rizikové období pak přichází v pubertě.

Aktuální informace

-red-, 7/2019

Reforma financování škol aktuálně

-red-, 7/2019

Dárek za předplatné

-red-, 7/2019

Na učitelích záleží

-red-, 7/2019
Ne na škole, ne na spolužácích, ne na penězích – na učitelích záleží. To je novinka, že? Přesto si myslím, že je důležité opakovat a vyzdvihovat to, na co se často zapomíná. Pro budoucí úspěch dětí je totiž důležité nejen mít například dobrého češtináře na druhém stupni, ale (především) mít laskavou, důslednou a pečující paní učitelku už ve školce.