Odpouštět je nuda

Pomsta je sice sladká, ale obvykle ji nepovažujeme za racionální řešení.

 Když si to ale můžeme dovolit aspoň ve fantazii, docela rádi si pomstu vychutnáme. Jako v experimentu, ve kterém měli pokusné osoby za úkol přečíst 15 povídek, ve kterých vystupovala nějaká záporná postava. Na konci příběhu byly tři varianty: v jedné z nich se darebákovi dostalo zasloužené odplaty, a to pořádné, ve druhé variantě konce byl trest jen mírný. Třetí varianta byla smířlivá a pachateli bylo odpuštěno. Výsledek? Lidé považovali za nejpříjemnější tu variantu příběhu, ve které pachatel dostal nejvíc co proto. Nejméně potěšení měli probandi ze čtení mírné varianty konce, ve které bylo pachateli odpuštěno, a to i když ji zároveň racionálně považovali za smysluplnou a oceňovali ji. Vědci vysvětlují potěšení z přehnané pomsty následovně: Testované subjekty si mohly pomstu užít, protože příběhy byly smyšlené. Fantazie o pomstě jim na okamžik dovolila uvolnit omezení, která lidé v každodenním životě zažívají.

DOI: 10.1177/0093650219886512

-red-