Stres ztěžuje myšlení

Mnoho lidí přísahá na to, že ve stresu dokáží být produktivnější.

To je možné, ale pravidlem to není. Stres může mít negativní vliv na naši schopnost plánovat nebo rozhodovat, zjistili vědci ze Stanfordské univerzity. Brání nám v tom, abychom řešili problémy tak rychle a efektivně, jak bychom mohli. Stres ztěžuje schopnost se rozhodovat kreativně a dobře využívat naši paměť při hledání řešení.

Vědci to ukázali v experimentu, kdy dobrovolníky nechali procházet ulicemi virtuálního města a hledat cíle. Během dvou dnů se naučili dvanáct různých tras, které byly označeny šipkami. Třetího dne, během následujícího testu, šipky zmizely. Psychologové oznámili části skupiny, že během následujícího úkolu dostanou mírné elektrické šoky, překvapivě a bez ohledu na jejich výkon. Úkolem všech bylo pomocí jedné z tras najít zadaný cíl.  Hodnotila se rychlost dosažení cíle a vědci sledovali i mozkovou aktivitu probandů.

Nestresovaní účastníci byli při řešení úkolu vynalézavější a našli nové zkratky, zatímco vystresovaní využívali pouze delší trasy, které se předem naučili. Nedokázali ve stresu hledat zkratky a uvažovat nad nimi. Sahali k tomu, co už znali. Vědci vidí ve svém experimentu první přímý důkaz toho, jak velký stres může ovlivnit myšlení, plánování a rozhodování. Naopak lidé, kteří jsou v klidu, mají tu výhodu, že jsou schopni plánovat a rozhodovat se kreativně.

DOI: 10.1016/j.cub.2020.03.006

-red-