Při úvahách nad touto širokou problematikou jsem si uvědomila, jak pacienti s nadváhou a podváhou řeší v lecčems tytéž starosti i to, v čem se tyto dvě skupiny lidí „s nevhodným číslem na váze“ liší. Posuďte sami…

Obě skupiny často problémem trpí od dětství či dospívání. Jejich rodiče či prarodiče mají podobnou tělesnou stavbu. Podobné je i to, že řada z nich se vinou své tělesné konstituce stala obětí šikany ze strany vrstevníků i terčem nevhodné pozornosti blízkých. Často se ale svou tělesnou stavbou výrazně trápí nebo trápili už tehdy, kdy ještě okolí nezaznamenalo problém. Problém nízké i vysoké hmotnosti chtějí pacienti řešit převážně stravou a úpravou jídelníčku, přestože problém, který se za vyšší i nižší hmotností skrývá, může souviset s pohybem, stresem nebo s jejich zdravotním stavem. Obě skupiny by výsledky chtěly vidět co nejdříve a hledají nějakou snadnou cestu k úspěchu. Často se váží, ale velmi zřídka se měří v pase, přes boky či přes stehno, lýtko a paži. 

Nebere ten hubeňour drogy…?

A teď výčet toho, čím se obě skupiny liší. U těch, kdo mají hmotnost vyšší, často slyšíme o tom, jak je trápí podezření ze strany okolí, že „si za to mohou sami“, zatímco u lidí s podváhou je častěji okolím vyjadřována starost, soucit, či obavy o zdraví „hubených“. I zdravotníci přistupují k oběma skupinám velmi odlišně: pacienti s podváhou nikdy neslyší: „přijďte, až přiberete, do té doby vám nemůžeme pomoci“ – a to ani v případě, že se vyhublé ženy snaží otěhotnět, případně se obě pohlaví chtějí zbavit bolestí zad, absolvovat operační zákrok nebo zlepšit svůj astenický vzhled. Zato na pacienty s nadváhou se zdravotnictví mračí a řada oborů jim zdravotní péči „do zhubnutí“ odpírá. 

Pohublým lidé většinou závidí „krásnou postavu“, zatímco těm s nadváhou se cizí i vlastní spíš vysmívají. Naopak podezření na přítomnost drog či poruchy příjmu potravy vyslovuje okolí častěji směrem k vyhublým, u pacientů s nadváhou tyto příčiny předpokládá málokdo – a v obou případech se laici i zdravotníci často pletou.

Placená zóna

Kateřina Cajthamlová