„No-mobile“ fobie

Tento fenomén začátku 21. století vznikl, jak již nadpis napovídá, spojením anglických slov „no“ a „mobile“. Nomofobie je úzkostná porucha, při níž daný jedinec trpí strachem ze ztráty svého telefonu, mobilního signálu či z vybití baterie přístroje – zkrátka z toho, že by nemohl být online. Mezi hlavní projevy nomofobie patří nervozita a podrážděnost, pokud dotyčný nemůže kontrolovat telefon, neschopnost ho vypnout nebo potřeba na každou příchozí zprávu neodkladně reagovat. Nejzajímavější jsou však tzv. fantomové vibrace, kdy má dotyčný pocit, že telefon vibruje, ač tomu tak není. Studie ukazují, že existuje vztah mezi dobou denně strávenou na mobilním telefonu a mírou projevů nomofobie. Další výzkumy uvádějí, že nomofobií v určitém měřítku trpí každý druhý uživatel telefonu. Z dat aplikací měřících aktivitu na telefonu vyplývá, že denně odemkneme telefon zhruba osmdesátkrát. Někteří jedinci však dosáhnou i míry okolo sto třiceti odemknutí za den. Průměrně pak kontrolujeme telefon každých jedenáct minut.

-red-