Partnerské podpásovky

Od šedesátých let minulého století už ženy pod vlivem sexuální revoluce a emancipace nevidí svou primární roli v mateřství a oběma pohlavím společnost více toleruje nevěru a mnohočetné (i paralelní) sexuální vztahy. Současně se poprvé veřejně propírá dříve utajované obtěžování a šikana v rodině, ve škole a v zaměstnání. Jenže s důslednějším trestáním týrání všech generací v rodině se z aktivní agrese a fyzického násilí stává skrytější manipulace a „podpásovky“ zaměřené na oslabení zdánlivě „dominantního“ jedince ve vztahu. V rodinách tedy někdy narůstá pocit ohrožení, žárlivost a pasivní agrese, která se projevuje právě takto skrytě. Vznikají novodobí manipulátoři.

Již v roce 1970 Nataša Tanská v knize Vyznáte se v tlačenici? popisuje různé techniky lidí „s ostrými lokty“. Po roce 1989 se k nám dostalo mnoho literatury o manipulaci a technikách manipulátorů i deprivantů (dříve psychopatů) a řada českých psychologů i lékařů (prof. František Koukolík) se této problematice věnuje.

Šikovní manipulátoři

Co je to tedy manipulace? Je to nepřímé jednání, kdy ten či ta, kdo touží ovládnout partnera v různých typech vztahů, používá různé techniky k tomu, aby svou „oběť“ oslabil/a a měl/a „navrch“, aniž by vzbudil/a podezření.

 Láska a manipulace  Nazare-Aga, Isabelle  Portál, 2014Manipulace v partnerských vztazích - Láska a manipulace

Manipulátoři používají různé taktiky a většinou útočí na pocity svých obětí spíš mimoslovně (gesty, tónem hlasu, výrazem obličeje), ale i výběrem slov či tím, nač kladou důraz při rozhovoru. S manipulátorem oběť většinou nevědomky spolupracuje právě proto, že manipulaci neodhalí, nebo odhalí, ale neví, jak se jí bránit. Znáte to jistě z různých situací sami: Manipulátoři nebývají adresní a konkrétní, ale spíš se uchylují k

1. zobecňování a užití spojení „ty vždycky…“, ty pořád...“, „každý slušný člověk ví…“

2. nekonečnému rozebírání toho, co vědí, že nás trápí – týrají nás psychicky – „vysvětli mi, proč…“

3. posilování naší nejistoty, vzbuzování pocitu ponížení, studu a viny – „ty nikdy neuděláš…“

4. vyžadování vděku za něco, co pro nás udělali – přitom to, co dostávají od nás, berou jako samozřejmost, „to se ti hodilo, když jsem ti půjčila auto, a teď mi nechceš půjčit pár korun…“

5. nenápadnému ponižování – „no jo, to jste celý vy ženský – vy chlapi“

6. zastrašování - „tohle se ti jednou vymstí“, „co si to ke mně dovoluješ?“

7. dávání „nálepek“ a výsměch – „náš rozumbrada, no jo, naše citlivka“

8. vytváření pocitu nerovnosti – „musíš, nesmíš“, a nedostatečnosti – „ostatní jsou lepší, chytřejší…“

9. nespravedlivému srovnání a nadřazování svých zájmů

10. nerespektování našich hranic – „co ti to udělá?“, „přece víš, že mě by potěšilo…“

Nenechte si ujít: Ekmanova metoda: Jak číst emoce, Online terapie jako vzájemná návštěva, Rozvod: Jak se podělíme o přátele?

V kontaktu s manipulátory si můžeme všimnout několika typických manipulativních postojů. Nejsnáze odhalíme manipulátory – diktátory. Vytvářejí v nás pocit, že musíme rychle a ochotně vyhovět příkazu, zákazu nebo požadavku bez ohledu na to, že máme jiné priority nebo nemáme čas, případně že jsme sami v obtížné situaci. Chybí jim soucit, pochopení, neomlouvají se za své omyly a chyby, ale zveličují ty naše, skáčou do řeči, překrucují to, co bylo řečeno v jiném kontextu, a zastrašují nás a ponižují. Pokud nesouhlasí oni s naším názorem, „prostě to tak je“, zatímco my svůj názor musíme obhájit, vysvětlit – a stejně nás neposlouchají. V partnerství se tito jedinci prosazují jako malí i velcí tyranové, urážejí (se), mračí, zvyšují hlas a dokazují nám svou (neexistující) moc nad naším životem. Nevěřte jim a s odvahou se jim postavte.

Dobří rádci a oběti...

Manipulátoři – dobří rádci zase nejčastěji dávají nevyžádané rady, upozorňují na to, jak věci dělají oni nebo „ostatní“, a „doporučují“, co bychom měli dělat my, aniž vyslechnou naše stanovisko. Najdeme je mezi podomními prodejci, pojišťovacími agenty, případně jsou to naši „úhlavní přátelé“ – neustále se nám pletou do života poukazem na to, co děláme špatně a měli bychom si z nich vzít příklad. V partnerství s nimi máme pocit bezmoci (nebyl slyšen náš názor), přehlcení, nejistoty a snižují naši sebedůvěru. Všechno umějí nejlépe, všemu rozumí a my se jejich rad musíme držet, přestože nefungují nebo přestože oni sami pro sebe nacházejí spoustu omluv a výmluv, proč se těchto rad právě sami držet nemusejí. Poraďte jim, ať to nechají na vás nebo na někom, koho vy sami požádáte o radu.

 Nenechte sebou manipulovat  Nazare-Aga, Isabelle  Portál, 2014Kniha francouzské psychoterapeutky Isabelle Nazare-Aga o manipulaci, jak ji poznat a jak se jí bránit - Nenechte sebou manipulovat 

Manipulátoři – oběti v nás zase vytvářejí (ve svém vlastním zájmu) pocit povinnosti něčeho se vzdát, něco obětovat nebo se uskrovnit, protože „ jsme na tom o tolik lépe než oni“. Přehánějí své obtíže, vytvářejí situace, kdy je nám stydno odmítnout nebo nereagovat na jejich „nezaviněnou bídu“, obracejí oči v sloup nad naší neláskou a malou empatií k jejich trápení. Vytvářejí v nás pocit odpovědnosti za jejich štěstí, pohodu a klid – a my své štěstí, pohodu a klid musíme z lásky k nim obětovat. V partnerství jsou to bolestíni, kteří nás mohou připravit o čas, peníze i duševní rovnováhu a přehltit nás svými „oprávněnými“ požadavky. S úsměvem a zamrkáním je zkuste ujistit, že na tom nejsou tak špatně, jak tvrdí, a předat část zodpovědnosti za výsledek i jim. Ostatně ne nadarmo se říká „každý svého štěstí strůjce“, že?

Vůbec v kontaktu s manipulátory míváme často pocit, že je „něco“ v nepořádku, ale nemůžeme přesně určit, co to je. Pokud vyhovíme, uskrovníme se nebo uděláme to, co požadují, je klid nebo se chvilku dozvídáme sladké řeči o tom, že jsme „nejlepší a jediní, kdo je chápe“. Použijí na nás, zejména v počátku vztahu, kdy si nás testují a „ptáčka lapají“, metodu až přeslazeného cukru. Ale běda, pokud nevyhovíme – náhle jsme je zklamali, oni vždycky věděli, že se jen přetvařujeme – zkrátka ochutnáme metodu biče, kterým manipulátoři trestají naši neochotu vyhovět jim beze zbytku, hned a na svůj úkor.

Čtěte dále: Láska vyhořelá..., Proč někdo bojuje a jiný hrůzou zkamení?, Jsme šťastní díky mikrobům?, Život s pocitem viny

Metody, jimiž se lze manipulaci bránit, jsou mnohé. Dovolte mi upozornit na tři základní:

1. Zrcadlení – například: „Ty říkáš, že všichni slušní lidé půjčují – můžeš mi tedy půjčit?“ Případně: „Pokud každý musí pochopit druhého, chápeš ty mě?“ A také: „Mám-li se ti omluvit za to, co se stalo v červenci, můžeš ty se mi omluvit za to, cos řekl/a včera?“

2. Demaskování: „Připadá mi, jako byste mě manipuloval/a, můžete mi říci přesnější informace, odpovědět na mé otázky, pochopit moje odmítnutí?“

3. Uvedení na pravou míru a žádost o férové vyrovnání: „To, že trpíš, neznamená, že to musím vyřešit já nebo že ti ubližuji.“ – „Ty máš právo zeptat se a já mám právo (ne)odpovědět.“ – „Pokud jsou všichni laskaví, proč s tím chodíš zrovna za mnou?“

Mohlo by vás také zajímat: Jak poznat manipulátora 

Pravých – rozených manipulátorů není mnoho. Jde o jedno až dvě procenta populace. Bohužel je mezi námi mnoho těch, kdo se naučili manipulativnímu jednání v zájmu vlastního prospěchu v rodině, na nějakém kurzu nebo manipulují ze strachu, že by přímým a férovým vyjednáváním nedosáhli svého. Takoví lidé si nesprávnost svého jednání mohou uvědomit, omluvit se a nechat toho. Těm ostatním se raději vyhněme – ať si najdou jinou oběť. Manipulátoři nemívají mnoho přátel právě proto, že se lidé v kontaktu s nimi necítí dobře a vyhýbají se jim.

Závěrem tedy prosím: zkuste si sáhnout do svědomí, sebrat odvahu k omluvě, pokud jste někoho manipulovali, trénujte odvahu k přímé komunikaci a vyjednávání a učte se „ukázat karty“ a nehrát falešně. Pravé přátelství, láska i vřelé vztahy manipulace kazí. Nemanipulujte a nenechte se manipulovat!


Kateřina Cajthamlová