Ekmanova metoda: Jak číst emoce

Po letech výzkumů zjistil americký psycholog Paul Ekman, že základní emoce vyjadřují lidé na celém světě stejně, bez ohledu na rasu, kulturu či vyspělost civilizace, v níž vyrůstají. A taky je umějí ve tváři druhých přečíst. Ekman zašel mnohem dál: dokáže poznat i záblesk emocí, které se snažíme utajit, a vytvořil metodu, díky níž se této dovednosti můžeme naučit i my.

Placená zóna

Daniela Kramulová